Sykkelfest i Hønefoss!

Det blir byfest en hel helg til ende og det inviteres blant annet til en spennende fagdag hvor vi skal lære om prestasjonskultur på tvers av sektorer. Her skal vi diskutere og debattere betydningen av prestasjonskultur for utviklingen av vår region.

Tour of Norway festival og næringslivskonferanse

Gjennom helgen vil det bli aktiviteter og arrangement for alle aldersgrupper og alt dette binder vi sammen som en opplading mot den store finalen på bybrua søndag 2.juni ca kl. 15.30. Da er vi klare til å gi syklistene en rungende og varm velkomst!

Fredag 31. mai starter det hele med en næringslivskonferanse, som handler om hvordan man kan bygge lag og gode prestasjonskulturer - både i idrett, kulturliv og næringsliv!

Se program og innledere her: Program konferanse

Du kan lese mer om arrangementet her: https://www.ringerike.no/honefoss/