RNFs bransjeforum for kultur og reiselivsvirksomheter

Ringerike Næringsforening jobber daglig med å fremme næringslivets interesser i Ringeriksregionen. RNF representerer i dag over 200 virksomheter med mer enn 4500 ansatte i Ringeriksregionen. En sterk og engasjert næringsforening bidrar til å sikre gode rammevilkår for næringslivet i møte med lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten som angår næringslivet og tar en aktiv posisjon i utviklingen. Vi har etablert ulike bransjeforum som skal bidra med og legge til rette for møteplasser og nettverksbygging og hvor man kan diskutere bransjespesifikke saker som står på dagsorden.

Invitasjon til digitalt bransjeforum for kultur og reiselivsvirksomheter tirsdag 11. januar kl. 09:00-09:45 – tema støtteordninger.

Ringerike Næringsforening (RNF) inviterer i samarbeid med Ringerike kommune og Visit Innlandet til bransjeforum. Tema for møtet blir i hovedsak koronasituasjonen og støtteordningene som nå er tilgjengelige – med særskilt fokus på den kommunale ordningen som har søknadsfrist 24. januar. Vi ønsker også tilbakemeldinger fra bedriftene, både på situasjonen nå og hvilke utfordringer dere ser fremover, slik at vi kan jobbe målrettet med de rette tingene inn mot myndighetene fremover.

Agenda:

  • Velkommen, kort status v/Terje Dahlen, daglig leder RNF
  • Status reiseliv og kulturnæringen v/Arne-Jørgen Skurdal, daglig leder Visit Innlandet
  • Orientering vedr den kommunale kompensasjonsordningen v/næringsteamet i Ringerike kommune, Lina-Maria Linge og Harriet Slaaen
  • Dialog

Vi ber om at alle har på lydløs-funksjonen når møtet starter. Har du innspill, spørsmål eller saker du ønsker å ta opp i møte, bruke håndsopprekningen eller chatte-funksjonen. Håper vi ses!

Invitasjon til nettmøte er sendt på mail. Har du ikke mottatt invitasjon, gi oss beskjed på post@rnf.no så sender vi deg link.