Politisk pub: Hvordan skape flere private arbeidsplasser i Ringeriksregionen?

NHO Viken Oslo og Ringerike Næringsforening inviterer bedriftsledere, ordførere, ordførerkandidater og lokalpolitikere til politisk pub.

Tema: Hvordan sammen skape flere private arbeidsplasser i Ringeriksregionen? 

Gode lokalsamfunn er avhengig av et næringsliv som skaper arbeidsplasser. Et sterkt og vekstkraftig nærings- og arbeidsliv må ha gode rammevilkår, som på mange områder formes av våre lokalpolitikere. Dialog mellom politikere og næringsliv er viktig for å lykkes.  

Vi inviterer til møte og legger til rette for dialogen!  

  • Sted: Gledeshuset(toppbaren), Strandgata 1B, 3513 Hønefoss 
  • Dato: den 7. februar 2019 
  • Klokken: 1600-1800 

PÅMELDING

Program: 

  • Velkommen ved Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo 
  • Hvordan sammen skape flere private arbeidsplasser i Ringeriksregionen – oppspill til dialog ved Jan Erik Gjerdbakken, leder Ringerike Næringsforening 
  • Sosial mingel og uformell prat