Næringspuls: Hvilke muligheter vil ny vei og bane gi oss?

NæringsPuls er et nettverk fra SpareBank 1 Ringerike Hadeland som skal være til påfyll og inspirasjon gjennom året. NæringsPuls er åpent for alle, er gratis og du melder deg på pr arrangement.

Næringspuls: Hvilke muligheter vil ny vei og bane gi oss?

Nasjonal transportplan er presentert. Hva nå? 

Hvilke muligheter vil ny vei og bane gi oss?

7. juni legges det frem en flertallsinnstilling i Stortinget for Nasjonal transportplan for de neste 4 årene. Hva er det egentlig som står i den? Vi får hjelp til å tolke hva det betyr for oss, regionen vår og våre vekstmuligheter.

     

Terje Dahlen, Daglig leder i Ringerike Næringsforening og tidligere ass. rådmann i Ringerike kommune med bred erfaring fra offentlig og privat virksomhet. 

Jarle Snekkestad, Utviklingsleder i Gjøvikregionen utvikling og prosjektleder i samferdselsalliansen Stor-Oslo Nord, tidligere mangeårig rådmann, fylkesplanlegger og næringsrådgiver.

 

Meld deg på her