Næringsministeren vil møte næringslivet på Ringerike

RNF har blitt kontaktet av Næringsministerens kontor for å bidra til å arrangere et innspillsmøte her på Ringerike 26. juni.

Møte med Næringsministeren

Næringsministeren er opptatt av å få høre fra næringslivet, og i denne sammenhengen de små og mellomstore bedriftene (<100 ansatte). Han ønsker å høre hva som fungerer og hva som kan bli bedre. Næringspolitikk er jo så mangt, men stikkord kan være rapporteringskrav, kapitaltilgang, virkemidlene for næringsrettet forskning og innovasjon, skatter og avgifter, tilgang på arbeidskraft, for å nevne noe.

Rammen for besøket er kl. 10.00-11.30 den 26. juni.

  • 10.00-10.05: Næringsministeren ønsker velkommen og innleder kort om hvorfor regjeringen er opptatt av å høre fra små og mellomstore bedrifter
  • 10.05-10.45: Innlegg fra representanter fra et utvalg bedrifter som er oppfordret på forhånd til å forberede muntlige innlegg
  • 10.45-11.20: Ordet er fritt
  • 11.20-11.30: Næringsministeren oppsummerer og takker for oppmøte

Det er fortsatt mulig å melde seg på arrangementet, send i så fall en mail til: monica@rnf.no