Næringsministeren vil møte næringslivet på Ringerike

RNF har blitt kontaktet av Næringsministerens kontor for å bidra til å arrangere et innspillsmøte her på Ringerike 26. juni.

Møte med Næringsministeren

Næringsministeren er opptatt av å få høre fra næringslivet, og i denne sammenhengen de små og mellomstore bedriftene (<100 ansatte). Han ønsker å høre hva som fungerer og hva som kan bli bedre. Næringspolitikk er jo så mangt, men stikkord kan være rapporteringskrav, kapitaltilgang, virkemidlene for næringsrettet forskning og innovasjon, skatter og avgifter, tilgang på arbeidskraft, for å nevne noe.

Rammen for besøket er kl. 10.00-11.30 den 26. juni.

  • 10.00-10.05: Næringsministeren ønsker velkommen og innleder kort om hvorfor regjeringen er opptatt av å høre fra små og mellomstore bedrifter
  • 10.05-10.45: Innlegg fra representanter fra et utvalg bedrifter som er oppfordret på forhånd til å forberede muntlige innlegg
  • 10.45-11.20: Ordet er fritt
  • 11.20-11.30: Næringsministeren oppsummerer og takker for oppmøte

Vi er opptatt av å høre fra hele bredden av næringslivet, både varehandel, industri, teknologibedrifter, nye og etablerte, lokalt og internasjonalt orienterte. Av hensyn til tid og sannsynligvis også kapasitet på lokaler, tror vi det er best å begrense deltakelse til inntil 50 bedrifter.

Som dere ser, oppfordres det til å forberede korte innlegg. Vi vil svært gjerne at et representativt tverrsnitt av bransjer og bedrifter i regionen melder seg til å holde et kort innlegg (opp til 3 min).

Som hjelp til å velge relevante tema, har de gitt noen stikkord for hva et innlegg kan dreie seg om – se i kursiv ovenfor.

Det er fortsatt mulig å melde interesse for å holde innlegg, send i så fall en mail til: monica@rnf.no 
 

Meld deg på Møte med Næringsministeren

Påmelding (gratis)

Billettpris:
Gratis

Deltaker 1

Hvis flere deltakere melder seg på samtidig, er deltaker 1 kontaktpersonen for denne påmeldingen. Husk å oppgi fullt navn og riktig e-postadresse. Telefon er valgfritt.

Navn må fylles inn
Kontroller navnet
Kontroller telefonnummeret.
E-postadresse må fylles inn
Kontroller e-postadressen

Påmelding er bindende.