Informasjonsmøte - Grønn omstilling - hvordan komme i gang!

Det snakkes mye om FNs bærekraftsmål og det grønne skifte, eller grønn omstilling. Men hva betyr det egentlig for din bedrift? Hva er krav og hva er muligheter? Hvordan kan din bedrift rigge seg og møte de nye behovene og kravene? Møt opp på informasjonsmøte 1. februar på ByLab Hønefoss.

Informasjonsmøte - Grønn omstilling - hvordan komme i gang!

Agenda

 • 9:00 Velkommen

- Elisabeth Linnerud Boym fra ByLab

 • Fra globale Bærekraftsmål til handling i Ringerike

- Bente Elsrud Anfinnsen, klima- og miljøsjef i Ringerike kommune 

 •   Miljøfyrtårn - Hvorfor miljøsertifisere din bedrift?

- Miljøfyrtårnkonsulent Ida Sofie Ask Bjaarstad, Grencore AS

 • Klimapartnere Viken – hvilken nytte kan din bedrift ha av dette partnerskapet

- Stine T. Nygaard og Maria Thunshelle fra Klimapartnere Viken

  Spørsmål & kaffepause 

 • 10:00 Bærekraftig reiseliv; -hvorfor og hvordan jobber Visit Innlandet med bærekraft?

Ingvild Haraldsen, Visit Innlandet

 •   Praktiske erfaringer med Miljøfyrtårn og Klimapartnere fra bedriftsledere i Ringerike.

  - Hvorfor miljøsertifisering og/eller klimapartnerskap og hvilken merverdi har det resultert i for din virksomhet?

 • Rolf Lie, Daglig leder, Askeladden Reiser AS
 • Rene Vibeke Lund, Kvalitetsleder, Ringerikskraft AS
 • Fredrik Skarstein, Styreleder, Fossen Utvikling AS
 • Kjetil Bockmann, Daglig leder, Vardar Varme AS
 • 11:00 Vi sørger for noe å bite i, og inviterer til spørsmål og dialog.   

  - Hva er dere er opptatt av innen klima og miljø i deres virksomhet?

  - Hva kan vi samarbeide om?»

12:00 Takk for i dag! 

Det vil være antallsbegrensning pga. koronarestriksjoner, vær rask til å melde deg på! Smittevernhensyn vil bli ivaretatt. 

Gratis deltakelse.

Meld deg på her!