Gratis kurs i salg og service

Konsulentselskapet mm4 tilbyr kompetanseløft innen salgsfaget. Kurset er 100 % finansiert av det offentlige ved Kompetanse Norge, så det påløper ingen kostnader for hverken arbeidsgiver eller arbeidstager. Siden 2016 har mm4 Partners AS hatt mer enn 700 deltagere på sine kurs og mange har valgt å gå videre for å ta Fagbrev i Salgsfaget. I forbindelse med oppstart av kurs i Hønefoss rett etter påske neste år, ønsker vi å invitere alle som er interesserte til et informasjonsmøte hvor Gudmundur Klemensson går gjennom både innhold og målsetning for kurset.

Gratis kurs i salg og service

Informasjon-/frokostmøte finner sted på ByLab Hønefoss i Fossveien 1, tirsdag 7. desember fra kl. 08:00-09:30

Det vil bli enkel frokostservering, mingling og informasjon om innhold og målsetning for salg og service kurset. 

Kurs i Salg & Service for ansatte i Varehandelen.


Emnene kurset tar for seg er:
1. Introduksjon til kurset
2. Service & Kundebehandling
3. Salg & Mersalg
4. Butikken som Salgsarena
5. Internkommunikasjon, samhandling og motivasjon
6. Sosiale media & Digital markedsføring
7. Butikkøkonomi & svinn
8. Lover & regler i varehandelen
9. Internett/bruk av IT systemer
10. Markedsføring del 1
11. Markedsføring del 2
12. Markedsplan - innhold
13. Case: utarbeide egen Markedsplan
14. HMS & Risikoanalyse
15. Ledelse
16. Administrative oppgaver & økonomi
17. Personalutvikling & ledelse
18. Forretningsplanen - innhold
19. Case: utarbeide Forretningsplan
20. Avslutning & utdeling av kursbevis

Påmelding nederst på siden.

  

 

 

Meld deg på Gratis kurs i salg og service

Påmelding (gratis)

Billettpris:
Gratis

Prisene er inkl. mva.

Fakturaadresse

Vennligst oppgi et gyldig postnummer.
Vennligst oppgi et gyldig poststed.
Vennligst oppgi en gyldig e-postadresse

Deltaker 1

Hvis flere deltakere melder seg på samtidig, er deltaker 1 kontaktpersonen for denne påmeldingen. Husk å oppgi fullt navn og riktig e-postadresse. Telefon er valgfritt.

Navn må fylles inn
Kontroller navnet
Kontroller telefonnummeret.
E-postadresse må fylles inn
Kontroller e-postadressen

Påmelding er bindende.