Frokostmøte Kommune NM: Næringslivet møter politikerne til dialog om resultatene

Ringerike Næringsforening og NHO Viken Oslo inviterer deg til frokostmøte og en god anledning til å møte og snakke med både lokale politikere og bedrifter. Hva er en god kommune for lokale bedrifter – for meg og min virksomhet? Hva skal til for å skape videre vekst, utvikling og jobber i Ringeriksregionen? Hva er kommunene gode på og hva kan forbedres?

Frokostmøte Kommune NM: Næringslivet møter politikerne til dialog om resultatene

Program

08.00-08.30 Registrering, frokost og mingling

08.30-10.00 Innledning og presentasjon ved Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo. Paneldebatt ved ordførere i respektive kommuner og bedriftslederne; Pål Teppan fra Andritz Hydro (Jevnaker), Rolf Jarle Aaberge fra Treklyngen (Ringerike) og Tord Laeskogen fra Sundvolden Hotel (Hole).  

Arrangementet er kostnadsfritt å delta på og smittevern ivaretas. På grunn av situasjonen må vi sette et tak på 50 påmeldte. 

På agendaen

Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo, deler analyser rundt resultatene fra Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner i NHOs rykende ferske Kommue-NM og betraktninger rundt næringslivets muligheter og begrensninger - et blikk inn i krystallkulen. Hvordan kan din kommune legge til rette for større jobbskaping i næringslivet? Hva kan kommunene fokusere på for å være et attraktivt sted for næringslivet? 

Ordførerne fra de tre kommunene stiller til paneldebatt, og forteller hva de tenker å gjøre i lys av resultatene. De utfordres av lokale bedriftsledere, som deler sine forventninger til lokalpolitikerne: Hvordan kan kommunen bli mer næringsvennlig og legge til rette for større næringsvirksomhet og verdiskapning? Hva er bedriftenes viktigste råd og innspill? 

Kommune-NM 2020

Årlig rangering av rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner, utført i regi av NHO, som dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Rangeringen er med utgangspunkt i dagens 356 kommuner og Vikens 51 kommuner. Tallene er fra 2019 - dvs før koronapandemien. 

Meld deg på her!