Frokostmøte med presentasjon av vekstbarometeret 2020

Du inviteres til presentasjon av årets VEKSTBAROMETER for Ringeriksregionen 2020 - det tredje frokostseminaret om vekst og utvikling i Ringeriksregionen.

Tema i årets Vekstbarometer er digitalisering, teknologi, bærekraft og miljø. 

Vekstbarometeret skal blant annet gi næringsliv, politikere, lokale myndigheter og andre, objektive opplysninger de trenger å vite om veksten i Ringeriksregionen. Barometeret presenterer nøyaktige tall og er tilgjengelige for alle gjennom vekstbarometer.usn.no.

Går regionen i riktig retning? 

Vi håper du har anledning til å komme å høre status for vekst og utvikling i Ringeriksregionen. 

Dato for frokostmøte er 10. mars 2020. Vi serverer frokost fra lokale leverandører. 

Invitasjon og program her.

Påmelding her!