Frokostmøte med presentasjon av vekstbarometeret

Du inviteres til presentasjon av VEKSTBAROMETERET 2019 og det andre frokostseminaret om vekst og utvikling i Ringeriksregionen

Tid for handling; Tiltakene som utløser veksten.

Fjorårets Vekstbarometer konstaterte at Ringeriksregionen er rigget for vekst og at næringslivet ser positivt på fremtiden. Årets Vekstbarometer presenterer status for vekst og tiltakene som må iversettes for å løse ut veksten regionen er rigget for. Vi håper du har anledning til å komme før å høre årets resultater av Vekstbarometeret for Ringeriksregionen

Ny dato for frokostmøte er 14. mai 2019. 

Påmelding: http://epost.sparebank1.no/public/event/RegistrationForm/42425C4173464B594A7140