Dialogmøte med kommunen vedr byplan for Hønefoss

RNF og Ringerike kommunes nye Plan- og strategiavdeling, inviterer RNF sine medlemmer til et dialogmøte om BYPLANEN.

Tirsdag 14. mai kl 15.00 i Næringslivets Hus

Kommunen har mottatt nærmere 90 merknader og innsigelser til forslaget til byplan. Plan- og strategiavdelingen er nå langt inne i arbeidet med å behandle alle høringsuttalelsene og innsigelsene de har mottatt, og skal i den forbindelse ha et internmøte den 15. mai. Derfor inviterer vi og kommunen til dialogmøte dagen før. Med det engasjement byplanen har skapt omkring byutvikling i Hønefoss, regner vi med at mange vil benytte denne arenaen til å ta opp viktige forhold som byplanen vil legge premissene for.