Årsmøte RNF 2021

Siden smittesituasjonen fortsatt er svært uavklart og man ikke har noen sikker tidshorisont for når man igjen kan innkalle til fysiske møter, traff styret følgende beslutning: Årsmøte i Ringerike Næringsforening gjennomføres digitalt den 27. mai 2021 kl. 17:00. Alle medlemmer vil få innkalling i kalender med lenke til årsmøtet.

Årsmøte RNF, torsdag 27. mai 2020 - kl. 17.00

Til behandling

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og en til å signere protokollen, godkjenning av fullmakter
  3. Styrets årsberetning og årsregnskap for 2020
  4. Fastsettelse av service-/administrasjonsbidrag for 2021
  5. Bruk av revisor
  6. Valg
  7. Ny strategi for RNF - orientering

Årsmøtedokumenter finner du her!