Årsmøte RNF 2021

Siden smittesituasjonen fortsatt er svært uavklart og man ikke har noen sikker tidshorisont for når man igjen kan innkalle til fysiske møter, traff styret følgende beslutning: Årsmøte i Ringerike Næringsforening gjennomføres digitalt den 27. mai 2021 kl. 17:00. Alle medlemmer vil få innkalling i kalender med lenke til årsmøtet.

Årsmøte RNF, torsdag 27. mai 2020 - kl. 17.00

Til behandling

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og en til å signere protokollen
  3. Årsberetning og årsregnskap for 2020
  4. Strategi for RNF - orientering
  5. Fastsettelse av service-/administrasjonsbidrag for 2021
  6. Valg

Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut her.