Årsmøte RNF 2020

Velkommen til et helt spesielt årsmøte i år! Koronapandemien gjør at et ordinært årsmøte med fysisk fremmøte, ikke kan gjennomføres. Dette årsmøte blir derfor et "minimumsårsmøte" via Microsoft Teams med kun de saker vedtektene sier at årsmøtet skal behandle. NB! De som ønsker å være til stede på årsmøtet på nettet, må av rent tekniske årsaker, melde fra til oss innen mandag 11. mai. De som melder fra til oss vil få en invitasjon med en link til Microsoft Teams. Ved å trykke på denne linken kl. 17.00 den 13. mai, vil du bli med på årsmøtet.

Årsmøte RNF 2020

Årsmøte RNF, onsdag 13. mai 2020 - kl. 17.00

Til behandling

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og en til å medunderskrive protokollen
  3. Årsregnskap 2019 m/balanse og noter
  4. Fastsettelse av service-/administrasjonsbidrag for 2020
  5. Valg

Årsmøtedokumenter finner du under: 

Innkalling med agenda

Årsberetning 2019

Årsregnskap 2019 med regnskapsførers uttalelse

Sak 4 Medlemsbidrag 2020

Sak 5 Valg