Årsmøte RNF 2018

Dato for årsmøtet er satt til 24. april. I år setter vi fokus på byutvikling, siden det er noe vi og mange av våre medlemmer er engasjert i for tiden. I den forbindelse har vi fått Adeline Arnesen fra SG Arkitektur til å holde et innlegg for oss, med fokus på fortetting og bokvalitet.

Årsmøte RNF 2018

Under er innkalling til årsmøte med agenda:

Innkalling til årsmøte 

Om Årsmøteforedraget

Adeline Arnesen fullførte sin masterutdanning ved NTNU i fjor vår og skrev sin oppgave om Hønefoss by - med fokus på hvordan man kan fortette men samtidig beholdet fokuset på bokvalitet. Adeline har også sett på byens farger og har mange spennende tanker rundt dette. 

I år holdes årsmøtet på Sundvolden Hotell - vel møtt!