Presentasjon fra Waterhole Ringerike 21. November-Slik røper kroppsspråket deg

Non-verbal kommunikasjon er det ærligste vi kommuniserer og ubevisst kan du si nei med kroppsspråket selv om du egentlig mener ja. Kroppsspråket ditt avslører nemlig hva du egentlig tenker og føler. Når det du sier ikke står i forhold til hva du viser, er det kanskje ikke rart det kan oppstå misforståelser? Her får du presentasjonen fra denne samlingen.

Presentasjon fra Waterhole Ringerike 21. November-Slik røper kroppsspråket deg

Non-verbal kommunikasjon er det ærligste vi kommuniserer og ubevisst kan du si nei med kroppsspråket selv om du egentlig mener ja. Kroppsspråket ditt avslører nemlig hva du egentlig tenker og føler. Når det du sier ikke står i forhold til hva du viser, er det kanskje ikke rart det kan oppstå misforståelser?

På denne samlingen fikk vi høre om:

  •  Å bevisstgjøre hvilket kroppsspråk vi bruker når vi selv ønsker å formidle god kommunikasjon. Sier vi «ja» mens kroppen uttrykker «Nei»?
  •  Å kunne gjenkjenne – tolke/forstå andres kroppsspråk
  • Konkrete innspill/verktøy på holdning og væremåte som formidler god kommunikasjon.

Her finner du presentasjonen fra samlingen.

 

Presentasjon