Vil du være med å videreutvikle Ringeriksregionen?

Være en synlig og sentral aktør i arbeidet som følge av utbygging av Ringeriksbanen og ny E16 til Hønefoss. Tiltrekke nytt næringsliv til regionen og utvikle nettverksarenaer for næringsliv, kommune og politiske myndigheter?

Vil du være med å videreutvikle Ringeriksregionen?

RNF har utviklet seg til å bli en drivende kraft i det næringspolitiske arbeidet i regionen og i å fremme næringslivets interesser. Etter 15 år som daglig leder av Ringerike Næringsforening (RNF), går Jan Erik Gjerdbakken av med pensjon og slutter i stillingen ved utgangen av året. I rollen som daglig leder har han vært en engasjert pådriver for Ringeriksbanen og ny E16. For øvrig er Ringerikskonferansen , traineeprogrammet "Trainee Ringerike", Vekstbarometeret og regionalt næringspolitisk strategi, noe av det som knyttes til Jan Erik som leder av RNF.

Styret er nå i gang med å rekruttere en ny leder som sammen med medlemmene og ansatte skal bygge videre på den posisjonen og kraft som næringsforeningen har etablert. 

Se hele stillingsannonsen her