Vikenpakka - tiltak for nærings- og samfunnsliv

Tiltakene Viken fylkeskommune la frem mandag 23. mars er en forsering av virkemidler fylkeskommunen rår over. Disse tiltakene er spesielt rettet mot næringsliv, utdanning, kollektivtrafikk og kultur-og samfunnsliv.

Vikenpakka - tiltak for nærings- og samfunnsliv

Tiltakspakken for nærings- og samfunnslivet er forankret i trepartssamarbeidet mellom fylkeskommunen, LO og NHO Viken. 

Se hele tiltakspakken her. 

Oversikt over gjennomførte koronatiltak.