Viken fylkeskommune lyser ut tilskuddsordning

For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronakrisen utlyser fylkeskommunen en ny runde med ekstraordinær tilskuddsordning for kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (KIB-2)

Viken fylkeskommune lyser ut tilskuddsordning

Denne ekstraordinære tilskuddsordningen skal hjelpe bedrifter som er rammet av koronasituasjonen ved å styrke bedriftenes omstillings- og konkurranseevne samt sikre kompetansen og jobb-sikkerheten til de ansatte. 

Les mer HER om hvem som kan få støtte og hva det kan gis tilskudd til. 

NB! Kort søknadsfrist: 4. juni 2020