Vekstbarometer for Ringeriksregionen 2021

Vekstbarometeret for Ringeriksregionen ble i dag presentert direkte fra Strømmehotellet på Helgelandsmoen. Tema i årets Vekstbarometer var utfordringer og muligheter i kjølvannet av korona. Hvordan har virksomheter i regionen taklet utfordringene?

Vekstbarometer for Ringeriksregionen 2021

Steinar Aasnæss, Universitetslektor ved USN, kokluderer i sitt innlegg med at Ringeriksregionen fortsatt er et godt sted å bo, leve og drive næringsvirksomhet.

Noen hovedpunkter fra dagens presentasjon: 

  • Raskere endring mot en grønn og digital økonomi.
  • Distrikts-Norge og Ringeriksregionen svekker sin konkurranseevne i et tiltakende tempo.
  • Ingen tegn til økt innflytting til regionen, på kort sikt. 
  • Behov for økt kompetanse knyttet til digitalisering, innovasjon og adapsjon knyttet til nye forretningsmodeller.
  • Konkret handling knyttet til adapsjon, innovasjon og entreprenørskap.
  • Økt økonomisk integrasjon mot Osloregionen. 

Les hele rapporten her!

Link til sendingen her.