NovaPRO ønsker flere kvinner i styrerommene

Kvinnenettverket NovaPRO ønsker å bidra til å få flere kvinner inn i styrer i regionen vår.

Trenger ditt styre nye styremedlemmer?
Bilde: Aftenposten.no

Ta kontakt med NovaPro for liste på kvinnelige styrekandidater, post@novapro.no. Eller les mer her: https://novapro.no/styrekandidater/