Takker av etter over 18 år med etablererveiledning

Det er med vemod jeg i dag avslutter et langt arbeidsforhold i Ringerike Næringsforening (RNF) for å tre inn i det som kalles pensjonistenes rekker. Det vil bli rart at jeg ikke lenger hver dag skal ta turen ned til Hønefoss Bru 1B for å gjøre de oppgavene jeg har satt sånn pris på.

Takker av etter over 18 år med etablererveiledning

I april 2002 overtok jeg som leder av Ringerike EtablererSenter (RES), den gangen som innleid konsulent i en 20% stilling. Med bakgrunn fra bank og eget foretak hadde jeg en del forutsetninger som var nyttig for oppgavene. Behovet økte, og fra 2008 har jeg vært ansatt i RNF i full stilling som leder av RES. Historien viser at 2 000 enkeltpersoner har deltatt i kurs eller veiledningstimer. Disse personene har etablert 990 foretak som fortsatt lever og foretakene har registrert ca 2 000 ansatte i arbeidstakerregisteret. Det har vært gjennomført ca 6 500 veiledningstimer og mer enn 16 500 kurstimer gjennom disse årene. Etablererne har på disse årene mottatt mer enn 20 mill kroner i støtte til sine prosjekter.

RES har administrert RNFs mentorgruppe. Den har hatt 40 mentorer som deltakere og ved avslutning er det 16 mentorer i aktivt virke. De har tilbudt gratis mentortjenester til utvalgte etablerere i Ringeriksregionen og deres bidrag til Ringerikssamfunnet anslås til nærmere to millioner kroner. RNF har lagt til rette for et velfungerende RES. Mange etablerere har fått god støtte på sin vei videre. For min del ønsker jeg alle etablerere lykke til videre på sin ferd.

Takk for at jeg har fått være en del av dette!

Svein Eystein Lindberg