Sommerhilsen fra Ringerike Næringsforening 2021

Sommerhilsen fra Ringerike Næringsforening 2021

Til våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Med sommeren for døren sender vi en liten oppsummering og hilsen fra næringsforeningen før ferietiden tar til for fullt.

RNF har hatt et høyt aktivitetsnivå i vår – og det skjer mye i vår region! Til tross for pandemien holdes hjulene i gang – og det investeres for fremtiden. Vi håper og tror at vi i høst kan vende tilbake til noe som ligner en normalsituasjon.

Ringeriksbanen/E16 er selvsagt en høyt prioritert sak – god infrastruktur er avgjørende viktig for våre medlemmer. At avtalen mellom Staten og Nye Veier AS nå er signert er en stor og viktig milepæl – og alt ligger nå til rette for gjennomføringen av prosjektet. Det betyr imidlertid ikke at vi er i mål ennå, syretesten kommer med statsbudsjettet for 2022. Der må det ligge nødvendige bevilgninger til at Nye Veier kan komme i gang med arbeidene for fullt uten ytterligere forsinkelser. Vi kan love å sette alle kluter til for at det skal skje.

RNF er også i ferd med å beslutte en ny strategi, som legger økt vekt på arbeidet med næringsutvikling. Ringeriksregionen har unike muligheter som vi skal utnytte enda bedre. En av våre viktigste jobber er å sørge for å synliggjøre mulighetene – og bistå våre medlemmer der vi kan. Det kommer flere initiativer etter ferien som skal iverksettes, så følg med.

ByLab Hønefoss er etablert i samarbeid med Ringerike kommune og med bidrag fra Skue Sparebank og Sparebankstiftelsen Ringerike. For første gang har vi en arena laget for samhandling og medvirkning, og i motsetning til de fleste andre steder skjer det i et samarbeid mellom kommune og næringsliv. Arenaen er tilgjengelig for alle – stikk innom, se på fasilitetene og bruk den er vår oppfordring.

I september får vi også gleden av å ønske fem nye traineer velkommen til Ringerike. Meget god søkning til stillingene i våre medlemsbedrifter vitner om at både regionen og bedriftene er attraktive.

Vi planlegger for fullt med Ringerikskonferansen som skal gå av stabelen 14. oktober. Vi legger til grunn at vi kan gjennomføre som normalt – og ser frem til å kunne møtes igjen på skikkelig vis.

Vi legger opp til å fortsette med medlemsmøter og bransjefora fremover, og det er mange viktige saker i regionen som kommer de nærmeste månedene. Ny kommuneplan for Ringerike har høringsfrist 15. august – og vi vil invitere til medlemsmøte for gjennomgang/dialog om RNFs høringsinnspill tidlig i august.

Vi gleder oss til samarbeidet fremover og ønsker alle en velfortjent pust i bakken.

Med sommerhilsen fra Terje, Linn, Kristin og Elisabeth