Sluttrapport fra forprosjektet Erigo er klar

Sluttrapporten fra vårt forprosjekt om sentrumsutvikling er nå klar og kan lastes ned fra våre nettsider.

Sluttrapport fra forprosjektet Erigo er klar

Her kan du laste ned rapporten:

Sluttrapport