Selvgående busser til Ringerike

Ringerike kommune og Kartverket har tatt initiativ til et forprosjekt for selvgående busser, og inviterer til frokostseminar 28. oktober i forbindelse med Kartverkets www.hack4.no. Under hele #hack4no blir det mulig å få en demonstrasjon av bussen.

Selvgående busser til Ringerike

Målet med frokostseminaret å bidra til å få flere aktører på banen og skape debatt om fremtidens transportløsninger og grønn teknologiutvikling.

  •  Tidspunkt for frokostseminar: Fredag 28.10 kl 08.30 -12.00  
  • Sted: Høyskolen i Sør-Øst Norge,  campus Ringerike
  • Seminaret er gratis, påmelding til Ringerike Kommune v/ Linda Engstrøm

Invitasjon.