Ringerike Gründerpris

Hvem mener du bør få Ringerike Gründerpris 2019?

Ringerike Gründerpris

Statutter

1. Opprettelse og formål:

SpareBankstiftelsen Ringerike har tatt initiativ til å etablere en gründerpris for Ringeriksregionen. Målet med prisen er å stimulere kreative gründere og bidra til nyskaping og utvikling av idèer på Ringerike. Prisen skal stimulere til videre utvikling og satsing på idèen som er grunnlag for tildelingen. 

2. Finansiering:

Gründerprisen er på kr 100.000 og gis av SpareBankstiftelsen Ringerike. 

3. Tildeling:

  • Gründerprisen tildeles en person eller bedrift i Ringeriksregionen.
  • Alle kan foreslå kandidater til prisen.
  • Prisen deles ut årlig under forutsetning av at det er verdige kandidater. 

4. Kriterier ved vurdering av kandidatene:

  • Kandidaten har utviklet et nytt produkt eller en ny tjeneste. 
  • Idèen bør ha potensiale for kommersialisering og nye arbeidsplasser på Ringerike.
  • Idèen skal være bærekraftig i miljømessig forstand.

5. Jury:

Juryen består av fire medlemmer. Det er daglig leder i SpareBankstiftelsen Ringerike, leder av Ringerike EtablererSenter, banksjef bedriftsmarked i SpareBank1 Ringerike Hadeland og siste vinner av Gründerprisen (første år er denne representert ved daglig leder i Ringerike Næringsforening). 

6. Fastsettelse og endring av statutter 

Statuttene fastsettes av styret i SpareBankstiftelsen Ringerike. 

Forslag med begrunnelse sendes til svein@rnf.no eller runar@sparebankstiftelsenringerike.no innen 10. oktober. 

Les mer