Pressemelding

Etter vel 15 år som daglig leder av Ringerike Næringsforening (RNF), går Jan Erik Gjerdbakken av med pensjon og slutter i stillingen ved utgangen av året.

Pressemelding

Under Jan Eriks ledelse har foreningen utviklet seg til å bli en drivende kraft i det næringspolitiske arbeidet i regionen og i å fremme næringslivets interesser. I rollen som daglig leder har han vært en engasjert pådriver for Ringeriksbanen og ny E16. For øvrig er Ringerikskonferansen, traineeprogrammet ("Trainee Ringerike"), Vekstbarometeret og regional næringspolitisk strategi, noe av det som knyttes til Jan Erik som leder av RNF.

Fra et krevende utgangspunkt, er det Jan Eriks lederperiode, skapt et solid økonomisk fundament for RNFs fremtid. Det som i dag er "Næringslivets Hus", er også skapt i denne perioden. Styret går nå i gang med å rekruttere en ny leder som sammen med medlemmene og ansatte kan bygge videre på den posisjon og kraft som næringsforeningen har etablert gjennom de siste 15 årene. 

Les Ringerikes Blad omtale om saken her.