Ny støtteordning fra Innovasjon Norge til omstilling i reiselivsnæringen

Regjeringen har stilt til disposisjon nye 300 millioner kroner til reiselivsnæringen til å gjennomføre prosjekter som skal bidra til nødvendig omstilling og en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringen, samt bygge opp under målet størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Dette kan også innebære omstilling bort fra reiselivsnæringen til andre næringer der ressursene utnyttes bedre. Det er ikke krav til innovasjonshøyde i prosjektet.

Ny støtteordning fra Innovasjon Norge til omstilling i reiselivsnæringen
Kilde: https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/nye-300-millioner-kroner-til-omstilling-av-reiselivsnaringen/

Nytt i denne utlysningen er at kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, samt impresariovirksomhet kan søke, samt at foretak som ikke hadde omsetning i 2019 kan bruke januar og februar 2020 som sammenligningsgrunnlag. 

NB. Søknadfristen er 20.12.2020

Les mer om tilskuddsordningen og søknadskriterier her.