Jobb- og yrkesmesse på Sundvolden Hotell 6. februar 2018

Det nærmer seg igjen tiden for den årlige jobb- og yrkesmessen. Meld på din bedrift allerede i dag!

Nå planlegges ny yrkesmesse på Sundvolden
NAV samarbeider med Ringerike Næringsforening, Sundvolden Hotel, Opus Ringerike, Ringerike karrieresenter, ungdomsskoler og videregående skoler i vår region om yrkesmesse på Sundvolden hotell.