Nå kan du være med og påvirke byplanarbeidet!

Byplanen for Hønefoss skal bidra til at byen vår utvikler seg til en attraktiv, levende, miljøvennlig by og kompakt by. En by der folk trives. Ringerike kommune inviterer derfor alle innbyggere og næringsdrivende til å delta i prosessen med å utvikle byplan for Hønefoss.

I tiden fremover vil det arrangeres tre planverksteder:

 • Planverksted nr. 1: Hva kommer til å skje med Hønefoss fremover, basert på det vi ser i dag?
  • Gjennom faglige innlegg og samtaler om hva som skjer med samfunnet vårt i dag vil vi undersøke hvordan Hønefoss vil se ut fremover.
 • Planverksted nr. 2: Hvilke muligheter, utfordringer, styrker og svakheter har Hønefoss fremover?
  • Her vil vi sammen undersøke hva som skjer når Hønefoss opplever fremtidens endringer. Hvordan imøtekommer vi utfordringene og hvordan griper vi mulighetene?
 • Planverksted nr. 3 Hva skal Hønefoss prioritere og ikke i byutviklingen fremover?
  • Basert på hva vi har sett, hørt og konkludert i planverksted 1 og 2 vil vi sammen gi anbefalinger til hva kommunen skal prioritere fremover.

Første planverksted er allerede 19 juni kl. 18:00 – 21:00. 

 • Sted: Scandic Hønefoss, Kongens Gate 3, Hønefoss
 • Påmelding innen 18. juni til: mathilde.hoglund@ringerike.kommune.no 
 • Registrering, kaffe og frukt fra kl 17:30. Møtestart kl 18:00.

Tematikken i alle planverkstedene vil være høyest relevant for de som bor, eier og driver næring i Hønefoss. Velkommen til en viktig prosess hvor dine synspunkter, kunnskap og erfaring om Hønefoss og byen vår er verdifull og viktig for å sikre et godt lokalsamfunn også i fremtiden.

http://www.ringvirkninger.com/arealplaner/omraderegulering-honefoss/byplan-delta-pa-planverksted-19-juni/ 

Planverksteder