Nå eller aldri for Ringeriksbanen

Det neste halvåret blir helt avgjørende for om Ringeriksbanen, og dermed også Bergensbanens forkortelse med èn time, blir realisert. Prosjektet har aldri vært viktigere for næringslivet, arbeidsplassene og kommunene på hele strekningen mellom Norges to største byer. Realisering har heller aldri vært nærmere.

Nå eller aldri for Ringeriksbanen
Foto: Bane Nor

Dersom ikke Regjeringen i løpet av de nærmeste månedene innfrir sine mangeårige, gjentatte løfter om byggestart for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss (FRE16) i 2021/2022, vil prosjektet i realiteten skyves ut i det blå. De kommende uker og måneder er derfor en skjebnetime - et nå eller aldri også for Bergensbanens lenge etterlengtede forkortelse med èn time. 

Den statlige reguleringsplanen for FRE16 ble godkjent av Regjeringen for snart ett år siden. Planleggingsarbeidet er ferdig, den eksterne kvalitetssikringen er gjennomført og prosjektet er for lengst i gang med nødvendig innløsning av eiendommer i de aktuelle utbyggingsområdene. 

Parallelt med denne omfattende, statlige satsingen, har både kommuner og næringsliv langs Bergensbanen planlagt og lagt til rette for helt nødvendig utvikling og vekst, med utgangspunkt i den største samferdselsinvesteringen som skal gjøres siden Bergensbanen ble bygget. Det er allerede investert flere milliarder kroner langs strekningen, og det er skapt enorme forventninger som må innfris. 

For flere av regionene langs Bergensbanen vil realisering av Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet-Hønefoss være helt avgjørende for videre utvikling og vekst. Prosjektet vil blant annet: 

  • Bidra til å skape en helt ny bo- og arbeidsmarkedsregion drøye 30 minutter fra Oslo, som vil avlaste fremtidig press på hovedstadsområdet. 
  • Binde sammen regioner langs Bergensbanen og øvrige deler av Viken fylkeskommune.
  • Binde Østlandet og Vestlandet nærmere hverandre med en redusert reisetid på èn time. 
  • Bidra til betydelig samfunnsmessig verdiskapning på hele strekningen Oslo-Bergen, spesielt i Ringeriksregionen og Hallingdal, men også på Voss og i Bergensområdet/Vestland. 
  • Bidra til at tog blir et reelt og kraftfullt samferdselstilbud til den største reiselivsregionen i landet, Hallingdal, noe som er blitt ytterliggere nødvendiggjort som følge av Covid-19-krisen. 
  • Bidra til å gjøre tog mer konkurransedyktig i forhold til fly mellom Oslo og Bergen, og med det tilrettelegge for mye mer miljø- og klimavennlig persontransport. 
  • Bidra til å gjøre jernbane mer konkurransedyktig i forhold til veitransport, og dermed tilrettelegge for mye mer miljø- og klimavennlig gods- og varetransport. 

På bakgrunn av FRE16-prosjektets enorme regionale og nasjonale verdi - og alle forsikringer og løfter som er gitt de senere årene - oppfordrer næringslivet langs hele Bergensbanen på det sterkeste Regjeringen og Stortinget til å prioritere prosjektet i den nye Nasjonal Transportplan 2022-2033. Investeringsbeslutningen må deretter vedtas slik at byggestart skjer i 2021/2022. 

På vegne av mer enn 4.000 bedrifter på strekningen Oslo-Bergen:

Nina Solli, regiondirektør NHO Viken Oslo

Grete Karin Berg, fung.regiondirektør NHO Vestlandet

Marit Warncke, adm.direktør Bergen Næringsråd

Nils Akselberg, styreleder Vossaløysinga

Richard Taraldsen, daglig leder Destinasjon Hemsedal

Roger Espeli, adm.direktør Geilogruppen, styreleder Visit Geilo

Kristian Kvistad Holm, daglig leder Ål Utvikling

Sissel Bjørøen, daglig leder Visit Gol

Solveig Hjallen, daglig leder Nesbyen Turist- og næringsservice

Kristian Akervold, daglig leder Flå Vekst

Martin Kaggestad, daglig leder Modum Næringsråd

Ivar Blystad, daglig leder Norefjell Destinasjon

Terje Dahlen, daglig leder Ringerike Næringsforening

Ane Maria Haug Mjaaseth, daglig leder Bærum Næringsråd