Møt vår nye prosjektleder

Vi har nå satt sammen et team, som i enda større grad skal rendyrke prosjektkapasiteten i RNF. Som prosjektleder vil Kristin jobbe fokusert med et stort byutviklingsprosjekt i nært samarbeid med kommunen og næringsdrivende.

Møt vår nye prosjektleder

Kristin Ranem Rønsdal, 53 år innflytter fra Asker, nå bosatt på et småbruk ved Sandaker bro. Hun er utdannet innen internasjonal markedskommunikasjon og ledelse og har lang erfaring med salg og service. De siste 20 årene har hun jobbet i forsikringsbransjen som leder og utvikler, og har hatt ansvar for flere prosjekter i forbindelse med kundeopplevelser og organisasjonsendringer.   

"Som nyinnflytter er jeg stolt av å bo og jobbe i Hønefoss og nå kunne kalle meg en Ringeriking".

Basert på funn fra grundig undersøkelser blant brukerne av Hønefoss by, skal vi nå i gang med byutviklingsprosjektet; Erigo. Kristin startet i rollen 1. Oktober og er allerede godt i gang.