Inspirasjonsseminar: Matproduksjon i Buskerud

Mat med særpreg - volum og nisje - og «Det grønne skiftet» gir muligheter. Det inviteres til inspirasjonseminar hvor spørsmålet er "Kan vi sammen bygge en plattform som viser mangfold, muligheter og bærekraft for matproduksjon i Buskerud?"

Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Buskerud Bondelag, Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold, Buskerud Fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud.

Invitasjon til inspirasjonsseminar 13. oktober 2016.

Påmelding direkte til Fylkesmannen i Buskerud.