Masteroppgave om utvikling av Hønefoss by

Etter årsmøtet vårt i april og planverkstedet til kommunen 19. juni, har mange etterspurt masteroppgaven det ble referert til, om fortetting og bokvalitet i Hønefoss. Nå kan du laste den ned her!

Masteroppgave om utvikling av Hønefoss by

Adeline Arnesen fullførte sin masterutdanning ved NTNU i fjor vår og skrev sin oppgave om Hønefoss by - med fokus på hvordan man kan fortette men samtidig beholdet fokuset på bokvalitet. Adeline har også sett på byens farger og har mange spennende tanker rundt dette. 

Masteroppgave bokvalitet