Kunnskap til lunsj på forskningsdagen på Ringerike

Vi tilbyr deg kunnskap til lunsj under forskningsdagene på Ringerike torsdag 22. september. Tema er "Motivert for innovasjon?" der arbeidsmotivasjon og innovasjon er på dagsorden.

Kunnskap til lunsj på forskningsdagen på Ringerike

Mer om forskningsdagen på Ringerike torsdag 22. september

Link til arrangementet på Facebook