Korona: nyttig info og linker

Gul beredskap i Ringerike. Hva innebærer det? Regjeringen besluttet å innføre tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i alle 51 kommuner i Viken fylkeskommune, samt Gran kommune. Tiltakene gjelder fra 16. mars til og med 11. april 2021.

Korona: nyttig info og linker

Vi har samlet noen nyttige linker for ytterliggere informasjon: