Kompetanseløft - fortsatt ledige plasser

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Ordningen skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Kompetanseløft Ringerike - nye kurs 2017

Les mer om høstens kurs her: http://www.rnf.no/prosjekter/kompetanseloft-ringerike-nye-kurs-2016-2017