Planverksteder om transportsystem og bokvalitet

10. september arrangerte kommunen siste planverksted i en rekke på tre som handlet om byutviklingsstrategi. Nå går man videre på planverksteder om konkrete temaer som skal svares ut i byplanen, og det første arrangeres allerede torsdag 13. september.

Kommunen arrangerer planverksteder
Foto: Ann Kristin Støveren/Futuria

Møtene er åpne for alle - møt opp og si din mening om byens utvikling:

Transportsystem og grønn mobilitet
Torsdag 13. September
kl 18.00 – 21.00
Registrering og enkel servering fra 17.30

Fysisk utforming, attraktivitet og bokvalitet
Onsdag 19. September
kl 18.00 – 21.00
Registrering og enkel servering fra 17.30

Les mer på kommunens nye nettsider  - under hva skjer i Ringerike: www.ringerike.kommune.no