Har du lyst til å være mentor for en student i Hønefoss?

Ringerike Næringsforening (RNF), den internasjonale yrkesorganisasjonen Rotary gjennom Rotaryklubbene i Ringerike og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ønsker å styrke kontakten og integrasjonen ytterligere mellom studentene i Hønefoss og arbeidslivet. For å forberede studentene på hva som venter dem etter fullførte studier lanserer vi nå et mentorprogram for bachelorstudentene ved USNs handelshøyskole i Hønefoss.

Har du lyst til å være mentor for en student i Hønefoss?

Her kan du lese mer om mentorprogrammet:

Mentorprogram