Har din bedrift behov for kompetanseheving av ansatte?

Er din bedrift rammet av covid-19 situasjonen, og har behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene. Alle bedrifter kan søke og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift.

Har din bedrift behov for kompetanseheving av ansatte?

Viken fylkeskommune lyser ut 60 millioner til kompetanseheving av ansatte!

Bedrifter i Viken kan søke om pengestøtte til opplæringstiltak for egne ansatte. Tilskuddsordningen heter Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO), og bedrifter kan få støtte på inntil 700 000 kroner. Midlene skal bidra til at bedrifter med omstillingsbehov skal øke sin kompetanse og konkurransekraft, og samtidig unngå å permittere eller si opp sine ansatte. 

Løpende søknadsfrist ut året

Søknadene blir behandlet fortløpende.

Hvem kan få støtte

Alle bedrifter i Viken kan søke så lenge de har et behov for opplæring av ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften.

Det er også et krav at bedrifter som søker må være negativt rammet av covid-19 situasjonen.

Les mer om ordningen og hvordan søke tilskudd

Se opptak av webinar: tilbud og hjelpemidler for kompetanseutvikling HER hvor bl.a. fylkeskommunen orienterer om ordningen og mulighetene for å investere i kompetanseutvikling.