Har din bedrift behov for kompetanseheving av ansatte?

Er din bedrift rammet av covid-19 situasjonen, og har behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene. Alle bedrifter kan søke og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift.

Har din bedrift behov for kompetanseheving av ansatte?

Oppdatert 16/12: Viktig informasjon til deg som har en BIO-søknad under utfylling:

  1. Dersom du har planer om å sende inn din påbegynte BIO-søknad ber vi deg svare JA på e-post til: annmario@viken.no 
  2. De reviderte retningslinjene for BIO-ordningen er nå publisert og gjeldene fra 10.12. Les de HER

Hva er nytt?

  • Kravet til egeninnsats: justert fra minimum 50 % til 50 – 30 % avhengig av størrelse på bedriften. Se retningslinjene
  • Covid-19: dersom bedriften din er rammet av covid-19 vil dette bli vektlagt, men det er ikke lengre et krav om at bedriften må være negativt rammet for å kunne søke BIO-midler.
  • Ekstern kursleverandør: stilles et nytt krav om at kurstilbyder har dokumentert erfaring fra opplæringsvirksomhet.
  • Vedlagt opplæringsplan: Obligatorisk å legge ved søknaden. Bruk gjerne denne malen som utgangspunkt: bio_eksempel-pa-opplaringsplan.xlsx (live.com)

 

Viken fylkeskommune lyser ut 60 millioner til kompetanseheving av ansatte!

Bedrifter i Viken kan søke om pengestøtte til opplæringstiltak for egne ansatte. Tilskuddsordningen heter Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO), og bedrifter kan få støtte på inntil 700 000 kroner. Midlene skal bidra til at bedrifter med omstillingsbehov skal øke sin kompetanse og konkurransekraft, og samtidig unngå å permittere eller si opp sine ansatte. 

Løpende søknadsfrist ut året

Søknadene blir behandlet fortløpende.

Hvem kan få støtte

Alle bedrifter i Viken kan søke så lenge de har et behov for opplæring av ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften.

Det er også et krav at bedrifter som søker må være negativt rammet av covid-19 situasjonen.

Les mer om ordningen og hvordan søke tilskudd

Se opptak av webinar: tilbud og hjelpemidler for kompetanseutvikling HER hvor bl.a. fylkeskommunen orienterer om ordningen og mulighetene for å investere i kompetanseutvikling.