Oppsummering av året 2018!

Vi ønsker å takke alle våre medlemmer og samarbeidspartnere for et godt 2018 ved å oppsummere noe av det året har inneholdt for vår del. 2018 har vært fylt med veldig stor aktivitet hos RNF. Vi opplever at vi har jobbet med viktige ting og vært synlig på mange arenaer.

Oppsummering av året 2018!

 Vi startet året med å få et nytt tilskudd blant våre ansatte. Helene kom inn i januar som markedskoordinator for RNF og sentrumsbutikkene, siden Monica i stor grad skulle dedikeres til prosjektarbeid med ‘Erigo’. Helene har jobbet for å skape aktivitet i sentrum, samt koordinere markedstiltakene i RNF-Handel. Det å ha en dedikert og engasjert person på plass for slikt arbeid gjorde at vi kunne ta på oss arbeidet med å koordinere og legge til rette for opptaket av innspillingen av Handlingens menn på Søndre Torg. Her fikk vi vist frem byen på en god måte! Helene slutter desverre hos RNF fra nyttår og begynner i ny spennende stilling hos Hadeland Glassverk. Her skal hun jobbe med å tiltrekke nasjonale og internasjonale mennesker til vår region. Vi ønsker Helene lykke til i ny jobb!  

Dette året har vi også tatt en tydelig og klar rolle inn i by- og sentrumsutviklingsdebatten. Monica har som nevnt dedikert mye av sin tid i 2018 til ‘Erigo’ og har samarbeidet godt med kommunen, gårdeiere og handelsnæringen i byen for å få opp mest mulig fakta om sentrum – hvor vi er i dag og hvor vi skal. Hun leverte en rapport i august 2018 som har fått stor oppmerksomhet i regionen, og har i etterkant av det holdt presentasjoner om resultater i flere fora. Nå for tiden jobbes det videre med det ene løpet som rapporten peker på, ved at Monica jobber sammen med ny næringssjef i kommunen og næringslivet i byen for å få til bedre tilgjengelighet til sentrum. Vi i RNF er stolte av å ta en aktiv og tydelig rolle i alle ledd i utviklingen av vår region.


RNF er ellers også synlig i viktige diskusjoner rundt fremtidens næringsliv i regionen. Blant annet har RNF i 2018 sittet i førersetet sammen med viktige samarbeidspartnere i arbeidet med å lage ny næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen. Jan Erik har brukt mye av sin tid på dette og resultatet, som har blitt presentert nå på tampen av året, har fått veldig god mottakelse. I tillegg jobbes det mye med vei- og bane, som en viktig forutsetning for vekst og utvikling i regionen. I mars i år lanserte USN og RNF vekstbarometeret for Ringeriksregionen – interessant lesning og et viktig grunnlag for den perioden vi går inn i.

Ringerikskonferansen har gjennom mange år vært et av våre tydeligste og mest populære ‘produkter’. Årets Ringerikskonferansen ble gjennomført med stor suksess, med over 250 deltagere og veldig god respons i etterkant på gode foredrag. Dette er et arrangement vi er stolte av og som vi arrangerer sammen med våre sponsorer. I er allerede i gang med planleggingen av neste års konferanse og håper alle holder av datoen så snart den slippes!


Vi har også i år hatt et kull med traineer, og i 2018 hadde vi rekordmange søkere med over 80 søkere fra hele landet, som et resultat av målrettet markedsføring opp mot gode skoler som bedriftene ønsker seg kandidater fra. Traineeprogrammet vårt er et annet tydelig RNF-produkt som har blitt godt etablert og mottatt i næringslivet. Vi ansatte i år fire kandidater i kull 4 og vi har to kandidater i kull 3 som er ferdige i mars 2019. Snart går vi i gang med rekrutteringen til kull 5 – og vi er veldig stolte av traineene våre og av å kunne bidra til å tiltrekke ny, viktig kompetanse til regionen.


På etablerersiden har Svein hatt over 230 deltagere til veiledning og det er etablert over 100 nye foretak.  Dette viser at det er et stort behov for denne tjenesten og at vi har mange potensielle grundere i vår region. RES er også prosjektansvarlig for mentorgruppen, og uten denne ville det ikke være mulig å drifte RES som i dag. Dette er en viktig del av vår virksomhet og vi er stolte av å ha høy kompetanse og kunnskap på området.

Vi vil avslutte dette året med å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nyttår. Vi gleder oss til 2019.


Hilsen Jan Erik, Svein, Helene & Monica