Fagbrev i produksjonsteknikk - nye kurs starter nå

Kompetanseløft Ringerike er et samarbeid mellom RNF og Folkeuniversitetet. Målet er å øke kompetansen til de som er ansatt i de forskjellige bransjene. Kursene er forbeholdt ansatte i medlemsbedriftene i RNF. Nå arrangeres kurs i produksjonsteknikk.

Fagbrev i produksjonsteknikk

Er det relevant for noen i din bedrift å ta fagbrev i produksjonsteknikk? Nye kurs som fører frem til fagbrev starter opp neste uke.

Les mer her:

Produksjonsteknikk