Kartlegging av digital modenhet i Ringeriksregionen

Visste du at digital modenhet er en betydelig indikator på evnen virksomheten din har til omstilling og innovasjon?

Er din bedrift digitalt moden?

Kartlegging av Digital Modenhet i Ringeriksregionen

I samarbeid med Omstillingsprogrammet i Ringeriksregionen og DigitalNorway kartlegges nå digital modenhet i vår region ved hjelp av en kort spørreundersøkelse. Dersom din bedrift tilhører én av de tre kommunene i Ringeriksregionen oppfordrer vi deg til å delta i denne spørreundersøkelsen.

Resultatene for din bedrift får du presentert på slutten av undersøkelsen og resultatene for hele regionen blir presentert av DigitalNorway selv på Tour of Norway-konferansen Hønefoss 2019 31. mai!

Spørreundersøkelsen finner du på www.innovasjonsloft.no

Les mer om undersøkelsen her: Om undersøkelsen