Dialogmøter - Næringslivet og Ringerike Kommune samarbeider

RNF og Ringerike kommune er enig om å etablere en fast og regulær samarbeidsarena kalt dialogmøter. Hensikten med denne møteplassen er først og fremst at partene skal bidra til felles forståelse og utveksling av informasjon.

Dialogmøter - Næringslivet og Ringerike Kommune samarbeider

Vi er inne i en svært spennende tid i Ringerike med mange store utviklingsprosjekter. Det er helt avgjørende at alle som har en rolle i dette bidrar til god dialog og godt samarbeid.

Dialogmøtet tidligere i år bekreftet at både kommunen og næringslivet står sammen om viktigheten av dette, og at det er viktig å ha en fast møteplass. Det er Ringerike Næringsforening som fasiliterer dialogmøtene og har sammen med kommunen lagt en møteplanen for 2017,  møtene foregår på onsdager kl 15.00. Noter datoene i kalenderen allerede nå:

  • Onsdag 15. februar       
  • Onsdag 5. april                 
  • Onsdag 14. juni 
  • Onsdag 30. august          

Link til arrangementskalender.

Leserinnlegg i Ringerikes Blad 22.11.2016 : Næringslivet og kommunen samarbeider