Byutvikling: inspirasjon fra Fredrikstad

Det var klar tale fra Stine Ferguson da hun møtte RNFs medlemmer 19. juni: 'Det handler om samarbeid', sa hun 'og om å basere beslutninger på forskning og fakta - vi måtte fjerne all synsingen om Fredrikstad sentrum'. Heldigvis stemte forskningen og tiltakene de gjennomførte ga resultater: omsetningen økte og de fikk en levende by!

Byutvikling: spennende utvikling i Fredrikstad

Da vi spurte Stine hva det aller viktigste var, sa hun gang på gang: 'samarbeid, samarbeid, samarbeid.' Utviklingen i Fredrikstad har vært mulig fordi Næringsforeningen, Kommunen og de største gårdeierne har gått sammen om å få dette til. Da de i fellesskap ansatte Stine som sentrumsleder fikk hun et soleklart mandat: hun skulle utvikle Fredrikstad til å bli en levende by uten tomme lokaler.

Det første de gjorde var å snakke med "alle som driver med by" i Fredrikstad; butikker, gårdeiere, kommunen osv. De gjennomførte i tillegg undersøkelser blant innbyggerne for å ha et faktagrunnlag å gå ut fra. Siden har de tenkt på sentrum som et kjøpesenter og basert seg på innsikt når de har bestemt hvilke aktører som skal inn og hvilke rammebetinglelser som må på plass.

Noen av de største tiltakene hun nevnte var:

  • Installere målere i sentrum slik at de kunne måle passeringer og endringer
  • Fokus på opplevelser, blant annet fått skøytebane og volleyballbane i sentrum
  • Jobbe med å få noen store kjeder inn i sentrumslokalene
  • Flytte parkering fra gateplan og inn i parkeringshus
  • Bli enige om felles åpningstider for å gi kunden forutsigbarhet

Under finner dere informasjon de har basert seg på i arbeidet, i tillegg til Stines presentasjon:

  • En bacheloroppgave om byutvikling skrevet på oppdrag fra Fredrikstad Næringsforening
  • En undersøkelse de gjennomførte om innbyggernes handlevaner

Bacheloroppgave

Handelsanalyse

Presentasjon