Arbeidslivskriminalitet er en av vår tids største samfunnsutfordringer.

Arbeidslivs kriminalitet er en av vår tids største samfunnsutfordringer. NHO Buskerud, LO Buskerud og EBA BTV inviterer i samarbeid med Skatt-Sør, Sør -Øst politidistrikt, Arbeidstilsynet og A-krimsenteret til konferanse. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie åpner konferansen.

Arbeidslivskriminalitet er en av vår tids største samfunnsutfordringer.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie åpner konferansen.

Dato: 22. november
Tid: 09.00-15.00
Sted: Ringerike Kultursenter

Program:

  • Status, virkemidler og tiltak - nasjonalt og regionalt
  • Offentlige anskaffelser som virkemiddel - fra bedriftens ståsted
  • Gode ansvarlige offentlige anskaffelser innenfor bygg og anlegg.
  • Dialog og innspillsrunder

Les mer