Aktuelt

Høring om oppdeling av Viken

Høring om oppdeling av Viken

Fylkesrådets anbefaling om å oppløse Viken skaper naturlig nok mye debatt, både for og imot forslaget. Det knytter seg stor spenning til de politiske partienes standpunkt, også i næringslivet er det delte meninger. I går deltok vi i Viken fylkestings høring om oppdeling av Viken, hvor RNF på vegne av Næringsalliansen Oslofjord Vest (NOV) holdt en høringsuttalelse. Se den her!

Veien ut av pandemien

Veien ut av pandemien

Landets næringsforeninger har gått sammen og oversendt opprop til Regjeringen i forkant av beslutning om videre tiltak. Se oppropet til Statsminister Jonas Gahr Støre (bilde) og Næringsminister Jan Christian Vestre her.

Medlemsundersøkelse

Medlemsundersøkelse

Ringerike Næringsforening (RNF) skal være en tydelig meningsbærer, pådriver, talerør og samarbeidspartner overfor lokale og sentrale myndigheter. Vi skal skape attraktive møteplasser for våre medlemmer innenfor og på tvers av bransjer, basert på delingskultur, og med fokus på utvikling.

Koronastøtte til næringslivet - fjerde tildeling av kommunal kompensasjonsordning

Koronastøtte til næringslivet - fjerde tildeling av kommunal kompensasjonsordning

Regjeringen har vedtatt å utvide den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter med 500 millioner kroner. Ringerike kommune har mottatt en fjerde tildeling av kommunal kompensasjonsordning pålydende cirka kr 1,8 millioner. I denne runden har departementet kommet med føringer på at bransjer innenfor servering, overnatting og reiseliv skal prioriteres. Det er også gitt føringer på at pengene skal gå til å sikre arbeidsplasser og kompetanse innenfor disse bransjene. Søknadsfristen er 24.01.2021.

Julehilsen fra oss i næringsforeningen

Julehilsen fra oss i næringsforeningen

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og støttespillere!

Har din bedrift behov for kompetanseheving av ansatte?

Har din bedrift behov for kompetanseheving av ansatte?

Er din bedrift rammet av covid-19 situasjonen, og har behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene. Alle bedrifter kan søke og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift.

Vi er på oppløpssiden!

Vi er på oppløpssiden!

Forrige uke hadde vi flere gode møter på Stortinget sammen med Forum Nye Bergensbanen, med Ringeriksbanen og Bergensbanen på agendaen. Vi er på oppløpssiden, med handlekraftige politikere på laget skal vi stå løpet ut og få spaden i jorda!

Norva24 Ringerike Septikservice: Fra lokal gründerånd til internasjonal suksessbedrift

Norva24 Ringerike Septikservice: Fra lokal gründerånd til internasjonal suksessbedrift

Det er i år 60 år siden Jon Johnsrud startet opp med septiktømming med selvbygde tankbiler hjemme på Ask. I 2016 ble den solide gründerbedriften Ringerike Septikservice solgt til Norva 24-konsernet. Som selvstendig aksjeselskap og med sitt opprinnelige navn bevart, er identiteten som Ringeriksbedrift godt ivaretatt også for fremtiden.

Konsulentselskapet mm4 tilbyr kompetanseløft innen salgsfaget

Konsulentselskapet mm4 tilbyr kompetanseløft innen salgsfaget

Konsulentselskapet mm4 satser på Ringeriksregionen med nyopprettet distriktskontor i Hønefoss, ledet av Hønefoss-mannen Gudmundur Klemensson. Selskapet, som ble etablert i Skien i 2016, tilbyr kurs og kompetanseheving innen salg og service, i tillegg til konsulent- og rådgivningstjenester innen IT og HR. Tidligere i år inngikk de også partnerskap med selskapet Orgbrain som tilbyr skreddersydde løsninger og plattformer for digitalt styrearbeid.

Internasjonal talent attraktivitetskampanje

Internasjonal talent attraktivitetskampanje

Osloregionen har sent ut invitasjon til å være med i deres neste internasjonale talent attraktivitetskampanje, de etterlyser bedrifter som trenger software engineers og/eller devops engineers. Kampanjen er gratis å bli med på, og de ønsker å få med bedrifter fra hele regionen. Kjenner du bedrifter som bør bli med, benytt anledningen!

Har du lyst til å være arbeidslivsmentor for en merkantil student ved USN Ringerike?

Har du lyst til å være arbeidslivsmentor for en merkantil student ved USN Ringerike?

Ringerike Næringsforening (RNF), den internasjonale yrkesorganisasjonen Rotary, Econa («Siviløkonomforeningen») og Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har felles fokus på å styrke kontakten og integrasjonen mellom studentene og arbeidslivet på Ringerike. For å forberede studentene på hva som venter dem etter fullførte studier samarbeid vi nok en gang om et årlig arbeidslivsmentorprogram.

Ringerike Gründerpris 2021

Ringerike Gründerpris 2021

Gründerprisen i Ringerike deles ut 14. oktober– vi søker innspill til gode kandidater.

Vi har åpnet påmeldingen til årets Ringerikskonferanse

Vi har åpnet påmeldingen til årets Ringerikskonferanse

"Nye tider - nye Ringerike". Endelig kan vi igjen invitere til årets viktigste møteplass for næringslivet i Ringeriksregionen!

Hvordan unngå bedrageri mot din virksomhet?

Hvordan unngå bedrageri mot din virksomhet?

Direktør- og fakturabedragerier utgjør en betydelig risiko for norsk næringsliv. De kriminelle blir stadig mer avanserte i sine angrep, og bruker en kombinasjon av datainnbrudd, moderne teknologi og sosial manipulasjon. Dette kan ramme alle, uansett om man er en stor eller liten virksomhet. Her gir politiet deg klare tips og råd til hvordan du bedre kan sikre bedriften, foreningen eller idrettslaget.

Kommunal kompensasjonsordning for virksomheter i Ringerike kommune 2021 - del 3

Kommunal kompensasjonsordning for virksomheter i Ringerike kommune 2021 - del 3

Er din virksomhet særlig hardt rammet at smitteverntiltak? Nå kan du søke om økonomisk støtte for å holde hjulene i gang. Søknadsfrist: 20. august 2021

Sommerhilsen fra Ringerike Næringsforening 2021

Sommerhilsen fra Ringerike Næringsforening 2021

Viken fylkeskommune lyser ut 60 millioner til korona-rammede bedrifter

Viken fylkeskommune lyser ut 60 millioner til korona-rammede bedrifter

Nå kan bedrifter i Viken igjen søke om pengestøtte til opplæringstiltak for egne ansatte. Tilskuddsordningen heter Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BIO), og bedrifter kan få støtte på inntil 700 000 kroner. Midlene skal bidra til at korona-rammede bedrifter med omstillingsbehov skal øke sin kompetanse og samtidig unngå å permittere eller si opp sine ansatte. 

Nå kan du si din mening om hva som skal være de viktigste målene for Ringerike fram mot 2030

Nå kan du si din mening om hva som skal være de viktigste målene for Ringerike fram mot 2030

Hva mener DU er viktigst for at Ringerike skal bli et enda bedre sted å bo, jobbe og besøke i 2030? Hva er det aller viktigst at kommunen i samarbeid med innbyggerne, næringsliv, lag og foreninger prioriterer for å øke både økonomisk og sosial bærekraft og bærekraft for klima og miljø?

Har du lyst til å jobbe med å utvikle noe nytt i vår region?

Har du lyst til å jobbe med å utvikle noe nytt i vår region?

Leder for Luna – Arena for næringsutvikling og vekst. Gjennom et tett samarbeid mellom næringsliv, kommunale myndigheter og Universitetet utvikler vi et kraftsenter for næringsutvikling og vekst i Ringeriksregionen. Vi holder til ved Universitetet i Sørøst – Norge (USN) Campus Ringerike. På kort tid har vi utviklet en arena med rundt 15 personer som jobber sammen for felles mål.

Tyrifjord Golfklubb – lokal stolthet og samfunnsbygger

Tyrifjord Golfklubb – lokal stolthet og samfunnsbygger

Tyrifjord Golfklubb ønsker å ytterligere forsterke sitt samarbeid med næringslivet. Det storslagne golfanlegget på Storøya, hvor Viktor Hovland fortsatt har banerekorden, bidrar til å bygge lokal stolthet. Nærheten til en av landets vakreste golfbaner nevnes stadig som salgsargument i lokale boligannonser.

Hareide: Ringeriksbanen er vinner i revidert nasjonalbudsjett

Hareide: Ringeriksbanen er vinner i revidert nasjonalbudsjett

Det er positivt at Regjeringen nå varsler at den i revidert nasjonalbudsjett for 2021 (RNB) har endelig bestemt at Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) skal overføres til Nye Veier. Vi vil gi Regjeringen ros for dens sterke trykk på denne prosessen.

Nytt klimasenter på Vestern: Lokale bønder gir 13 millioner til Ringerikssamfunnet

Nytt klimasenter på Vestern: Lokale bønder gir 13 millioner til Ringerikssamfunnet

Selskap for Ringerikes Vel ble etablert i 1810, men skiftet senere navn til Norderhov Sogneselskap. Norges eldste aktive bondelag har, tross sin alder, aldri før vært sprekere og «lengre frempå skia» enn hva de er nå. Med andelslandbruk og et banebrytende klimasenter på den nyinnkjøpte Vestern Gård, skal de sette Ringerike på det norske klimakartet.

Når vi støtter hverandre, blir vi sterke sammen

Når vi støtter hverandre, blir vi sterke sammen

Pandemien har gitt oss vår tids største utfordring, og næringslivet kjenner dette på kroppen hver eneste dag. I mange av næringsforeningenes medlemsbedrifter er det unntakstilstand. Mange ledere kjenner på utrygghet, usikkerhet og kanskje også ensomhet.

Trainee Ringerike - spennende karrieremulighet for nyutdannede

Trainee Ringerike - spennende karrieremulighet for nyutdannede

Traineeprogrammet vårt har vært en stor suksess siden det startet opp i 2015, og i år rekrutterer vi kull nummer 7. Fem nye traineer skal rekrutteres og kanskje er det deg eller noen du kjenner vi ser etter? Sammen med lokalt næringsliv og Høgskolen i Sør-Øst Norge søker vi etter Trainees til spennende stillinger, om du ønsker å arbeide i Ringeriksregionen og bli bedre kjent med lokale bedrifter er dette en unik mulighet. Oppstart 1. september.

Vekstbarometer for Ringeriksregionen 2021

Vekstbarometer for Ringeriksregionen 2021

Vekstbarometeret for Ringeriksregionen ble i dag presentert direkte fra Strømmehotellet på Helgelandsmoen. Tema i årets Vekstbarometer var utfordringer og muligheter i kjølvannet av korona. Hvordan har virksomheter i regionen taklet utfordringene?

Korona: nyttig info og linker

Korona: nyttig info og linker

Gul beredskap i Ringerike. Hva innebærer det? Regjeringen besluttet å innføre tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i alle 51 kommuner i Viken fylkeskommune, samt Gran kommune. Tiltakene gjelder fra 16. mars til og med 11. april 2021.

Kompensasjonsordning for virksomheter i Ringerike kommune

Kompensasjonsordning for virksomheter i Ringerike kommune

Er din virksomhet særlig hardt rammet av smitteverntiltak? Nå kan du søke om økonomisk støtte for å holde hjulene i gang.

Arbeider fortsatt for oppstart av Ringeriksbanen i 2021/2022

Arbeider fortsatt for oppstart av Ringeriksbanen i 2021/2022

Det er positivt at Regjeringen vil foreslå å overføre ansvaret for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) til Nye Veier AS. Men vi vil fortsatt arbeide for oppstart av prosjektet i 2021/2022.

Helge R. Olsen & Sønn girer opp lokal satsing

Helge R. Olsen & Sønn girer opp lokal satsing

Etter 18 års drift på Hensmoen flyttet Helge R. Olsen & Sønn sitt hovedkontor fra Oslo til Hensmoen i 2020. Transport- og spedisjonsfirmaet kunne dermed registrere seg som ekte Ringeriksbedrift. Med 40 ansatte og en omsetning på over 100 millioner kroner, utgjorde flyttingen et betydelig bidrag til kommunen og det lokale næringslivet.

Siste nytt om Ringeriksbanen - Nå forventer vi en rask klargjøring fra Regjeringens side

Siste nytt om Ringeriksbanen - Nå forventer vi en rask klargjøring fra Regjeringens side

Eiendomsutvikler i stadig vekst

Eiendomsutvikler i stadig vekst

I 2010 etablerte Erlend Søraker Bokvalitet AS. Begynnelsen var beskjeden - men ambisjonene skyhøye. 11 år senere, kan eiendomskonsernet skilte med fem regionskontor og en tresifret millionomsetning. Les mer om suksesshistorien her!

Nå kan bedrifter søke om støtte til kompetanseheving av ansatte

Nå kan bedrifter søke om støtte til kompetanseheving av ansatte

Nå kan bedrifter i Viken igjen søke støtte til bedriftsintern opplæring og kompetanseheving av ansatte. Viken fylkeskommune lyser ut midler og det gis inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift.

AVIS bilutleie Hønefoss i Norgestoppen

AVIS bilutleie Hønefoss i Norgestoppen

I 2019 overtok AVIS Hønefoss lisensen til AVIS Innlandet og gikk fra syv til 12 utleiekontorer. Dèt sendte selskapet helt opp i toppsjiktet innen sin bransje. Med utvidelsen kom også behovet for mer plass. Nå er selskapets eier og daglig leder, Asle Fjelldal, på utkikk etter egnet næringstomt for å kunne bygge nytt hovedkontor.

Viken Skog SA kjøper seg opp i Moelven Industrier ASA - benytter seg av forkjøpsretten

Viken Skog SA kjøper seg opp i Moelven Industrier ASA - benytter seg av forkjøpsretten

Hønefoss, 20.01.2021: Før jul 2020 meldte Glommen Mjøsen Skog SA at de selger 12 prosent av sine aksjer i Moelven Industrier ASA til pensjonsselskapet KLP (Kommunal Landspensjonskasse). Viken Skog SA har i henhold til aksjonæravtalen forkjøpsrett, og har meddelt Glommen Mjøsen Skog at de benytter seg av denne.

Nytt datasenter bygges på Ringerike

Colonor nytt medlem i Ringerike Næringsforening: Nytt datasenter bygges på Ringerike

Et nytt, stort senter for dataprosessering etableres nå på nedre Kilemoen i Ringerike kommune. Datasenteret eies av det norskeide selskapet Colonor AS, og skal være klart for oppstart i løpet av 2021.

Nå eller aldri for Ringeriksbanen

Nå eller aldri for Ringeriksbanen

Det neste halvåret blir helt avgjørende for om Ringeriksbanen, og dermed også Bergensbanens forkortelse med èn time, blir realisert. Prosjektet har aldri vært viktigere for næringslivet, arbeidsplassene og kommunene på hele strekningen mellom Norges to største byer. Realisering har heller aldri vært nærmere. Les mer!

Takker av etter 15 år som daglig leder i RNF

Takker av etter 15 år som daglig leder i RNF

Jeg ønsker alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og ansatte i RNF en riktig god jul, og all hell og lykke videre. TAKK FOR MEG

Ny støtteordning fra Innovasjon Norge til omstilling i reiselivsnæringen

Ny støtteordning fra Innovasjon Norge til omstilling i reiselivsnæringen

Regjeringen har stilt til disposisjon nye 300 millioner kroner til reiselivsnæringen til å gjennomføre prosjekter som skal bidra til nødvendig omstilling og en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringen, samt bygge opp under målet størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Dette kan også innebære omstilling bort fra reiselivsnæringen til andre næringer der ressursene utnyttes bedre. Det er ikke krav til innovasjonshøyde i prosjektet.

RNFs næringspris for 2020

RNFs næringspris for 2020

Hvert år deler vi ut RNFs næringspris. Overrekkelsen skjer normalt sett under Ringerikskonferansen, men siden årets konferanse måtte avlyses grunnet Covid-19 ble årets pris utdelt på et mindre arrangement på Klækken Hotell med rundt 30 inviterte gjester. Fjorårets prisvinner Aka delte ut årets pris, vi gratulerer RJ AS med næringsprisen 2020. Les mer om årets næringsprisvinner her!

Ringerike Gründerpris 2020

Ringerike Gründerpris 2020

Gründerprisen 2020 Ringerike tildeles en person eller bedrift i Ringeriksregionen. Prisen skal være med på å stimulere til ny lokal næringsvirksomhet. Prisen er på 100.000kr og deles ut av Sparebankstiftelsen Ringerike, Sparebank1 Ringerike Hadeland, Ringerike EtablererSenter og fjorårets prisvinner Erlend Søraker i Fuel of Norway. Prisen skulle blitt utdelt under Ringerikskonferansen, men ble i stedet delt ut under et mindre arrangement på Klækken Hotell, grunnet Covid-19. Vi gratulerer ASK Gård Foredling AS ved Anne Marte Ruud Evang og Kristoffer Evang som årets Gründer Ringerike 2020. Les mer om årets prisvinner her!

Takker av etter over 18 år med etablererveiledning

Takker av etter over 18 år med etablererveiledning

Det er med vemod jeg i dag avslutter et langt arbeidsforhold i Ringerike Næringsforening (RNF) for å tre inn i det som kalles pensjonistenes rekker. Det vil bli rart at jeg ikke lenger hver dag skal ta turen ned til Hønefoss Bru 1B for å gjøre de oppgavene jeg har satt sånn pris på.

Vei og bane - statsbudsjett 2021

Vei og bane - statsbudsjett 2021

Fellesprosjektet (FRE16) er som nå godt kjent, tilgodesett med 170 mill kroner i forslaget til statsbudsjett fra regjeringen. Om dette var overraskende for mange, vil det være minst like overraskende om ikke beløpet blir hevet gjennom forhandlingene om budsjettet i Stortinget.

Pressemelding: Terje Dahlen ny leder i Ringerike Næringsforening

Terje Dahlen ny leder i Ringerike Næringsforening

Terje Dahlen er tilsatt som ny daglig leder i Ringerike Næringsforening. Terje Dahlen er i dag assisterende rådmann i Ringerike kommune. Han tiltrer stillingen ved årsskiftet når Jan Erik Gjerdbakken går av med pensjon.

Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020

Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020

Har bedriften din utviklingsprosjekt og trenger økonomisk støtte til å komme igang? Ringerike kommune har fått tilført 1,5 millioner kroner fra Viken fylkeskommune til lokalt næringsliv. Dette er et ekstraordinært kommunalt næringsfond, finansiert fra regjeringens krisepakke fase 3.

Har du en god idé – Er du god til å fremføre den? Årets pitchekonkurranse starter nå!

Har du en god idé – Er du god til å fremføre den? Årets pitchekonkurranse starter nå!

Vil du være med å lage Buskeruds beste Pitch? Har du en knallbra idè eller et nytt konsept? Det kan være alt fra lokalmat og opplevelser til design og industri.

Årets Gründer 2020 Ringerike

Årets Gründer 2020 Ringerike

Hvem fortjener tittelen "Årets Gründer 2020 Ringerike"? Nå kan du være med å nominere gründere til årets gründerpris, send oss en epost med hvem du synes fortjener tittelen og en begrunnelse.

Næringslivets studentpakke

Næringslivets studentpakke

I henhold til blant annet Næringspolitisk strategi og Byutviklingsprosjektet Erigo ser vi i RNF viktigheten og nødvendigheten av å aktivt bidra til at studentene ved universitetet og næringslivet i Ringeriksregionen kommer tettere på hverandre. Ved å koble nye ideer og kunnskap til eksisterende kompetanse tidlig, kan vi få ut viktig synergier for vekst og videre utvikling i regionen vår.

Kick start Trainee Ringerike kull 6

Kick start Trainee Ringerike kull 6

Trainee Ringerike er et samarbeid mellom Ringerike Næringsforening (RNF), Universitetet i Sør Øst Norge (USN) og utvalgte bedrifter i Ringeriksregionen. Det første kullet med trainees startet opp høsten 2015. Siden den gang har vi hatt 20 traineer i jobb hos våre medlemsbedrifter, hvorav 18 fortsatt er i jobb!

Vil du være med å videreutvikle Ringeriksregionen?

Vil du være med å videreutvikle Ringeriksregionen?

Være en synlig og sentral aktør i arbeidet som følge av utbygging av Ringeriksbanen og ny E16 til Hønefoss. Tiltrekke nytt næringsliv til regionen og utvikle nettverksarenaer for næringsliv, kommune og politiske myndigheter?

God sommer!

God sommer!

Ved inngangen til ferietiden og et halvårsskifte, gjøres det gjerne noen oppsummeringer og refleksjoner ved å se seg i bakspeilet. Denne oppsummeringen og refleksjonen for dette halvåret er gitt hva gjelder innhold. Dette har vært det mest spesielle og dramatiske halvåret Norge har vært gjennom i fredstid.

Ny veileder: nå kan arbeidere fra EU/EØS jobbe i karantenetiden

Ny veileder: nå kan arbeidere fra EU/EØS jobbe i karantenetiden

Nå kan industriarbeidere fra EU/EØS jobbe under karantenetiden. Norsk Industri har i samråd med helsemyndighetene utarbeidet en smittevernveileder for industrien.

Ringerike har mistet en personlighet

Ringerike har mistet en personlighet

Viken fylkeskommune lyser ut tilskuddsordning

Viken fylkeskommune lyser ut tilskuddsordning

For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronakrisen utlyser fylkeskommunen en ny runde med ekstraordinær tilskuddsordning for kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (KIB-2)

SkatteFUNN kurs - Viken

SkatteFUNN kurs - Viken

Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har dere en idè om hvordan bedriften kan produsere på en smartere måte? SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som jobber med forsknings- og utviklingsprosjekter. Kom og lær mer om hvilke typer utviklingsaktiviteter ordningen omfatter.

Gratis kurs for frilansere og selvstendig næringsdrivende i Viken

Gratis kurs for frilansere og selvstendig næringsdrivende i Viken

Er du frilansere eller selvstendig næringsdrivende kan du nå styrke din kompetanse i en tid med lite oppdrag.

Pressemelding

Pressemelding

Etter vel 15 år som daglig leder av Ringerike Næringsforening (RNF), går Jan Erik Gjerdbakken av med pensjon og slutter i stillingen ved utgangen av året.

Tips til korona-rammede bedrifter

Tips til korona-rammede bedrifter

Næringslivet er inne i en svært krevende tid, og store deler av aktiviteten i næringslivet i Ringeriksregionen og resten av verden har bremset opp. Det er politisk enighet i Norge for å hjelpe norsk næringsliv i disse krisetidene. Men det kan være vanskelig å få klarhet i hva slags tiltak som er tilgjengelig. Nedenfor har vi forsøkt å beskrive ordningene slik de er kjent i dag. Har du spørsmål så er vi mange som er klar for å gi råd og veiledning.

En liten påskehilsen

En liten påskehilsen

Vi er inne i den fjerde uken med unntakstilstand, vi begynner å venne oss til nye måter å gjøre de hverdagslige gjøremålene på. Hjemmekontor, hjemmeundervisning, nettmøter og noen har også nett-symøter! Det er betryggende å høre helseministeren uttale at vi har kontroll på epidemien i Norge. Det gir håp.

Kontantstøtten - slik fungerer den

Kontantstøtten - slik fungerer den

Korona-krisen skaper store utfordringer for mange i næringslivet. Fredag 27. mars presenterte regjeringen kontantstøtten til de bedriftene som er hardest rammet av pandemien. Men hvordan fungerer den egentlig?

Statlig plan for Ringeriksbanen og ny E16 er vedtatt

Statlig plan for Ringeriksbanen og ny E16 er vedtatt

27. mars 2020 kom endelig nyheten at kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt den statlige reguleringsplanen for Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet-Hønefoss.

"Kontantstøtte" til næringslivet

Nå er vi i fase to. "Nå handler det om bedrifter som trenger cash, ikke kreditt", sier finansminister Jan Tore Sanner (H) på pressekonferansen i dag, fredag 27. mars.

Vikenpakka - tiltak for nærings- og samfunnsliv

Vikenpakka - tiltak for nærings- og samfunnsliv

Viken fylkeskommunes tiltakspakke for nærings- og samfunnslivet.

Store utfordringer for næringslivet i Ringeriksregionen

Store utfordringer for næringslivet i Ringeriksregionen

Utviklingen og smitteverntiltakene rundt COVID-19-viruset, byr på store utfordringer for næringslivet i så vel Ringeriksregionen som landet som helhet. Mange virksomheter rammes hardt og mange er tvunget til å sette i verk omfattende tiltak både for å hindre spredning av viruset, men også for å begrense de økonomiske skadevirkningene så mye som mulig.

Vekstbarometer for Ringeriksregionen 2020

Vekstbarometer for Ringeriksregionen 2020

Årets Vekstbarometer for Ringeriksregionen er klar!

Årsberetning 2019

Årsberetning 2019

Årsberetning er en beskrivende rapport om et selskaps tilstand.

Koronasituasjonen

Koronasituasjonen

Koronasituasjonen har utviklet seg veldig raskt de siste døgn.

God jul & godt nytt år!

God jul & godt nytt år!

Vi i Ringerike Næringsforening ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år. Takk for et minnerikt 2019, vi gleder oss til 2020.

Promofilm for Ringeriksregionen

Promofilm for Ringeriksregionen

Promoteringsfilm av Ringeriksregionen laget av Breibrenna foto og Jan Helge Østlund med støtte fra Sparebank Stiftelsen.

Møt vår nye prosjektleder

Møt vår nye prosjektleder

Kristin Ranem Rønsdal er vår nye prosjektleder, hun startet hos oss 1 oktober.

Ringerike Gründerpris

Ringerike Gründerpris

Hvem mener du bør få Ringerike Gründerpris 2019?

Har du en god idé – Er du god til å fremføre den?

Har du en god idé – Er du god til å fremføre den?

Vil du være med å lage Buskeruds beste Pitch? Har du en knallbra idè eller et nytt konsept? Det kan være alt fra lokalmat og opplevelser til design og industri.

Møt vår nye markedskoordinator

Møt vår nye markedskoordinator

Linn Hallum er vår nye markedskoordinator, hun startet hos oss 1 september.

Vekstbarometer for Ringeriksregionen 2019

Her kan du lese årets Vekstbarometer for Ringeriksregionen

Vekstbarometeret ble denne gangen presentert for 140 engasjerte tilhørere i Bysalen Amfi. Hvis du gikk glipp av det kan du lese rapporten her!

Er din bedrift digitalt moden?

Kartlegging av digital modenhet i Ringeriksregionen

Visste du at digital modenhet er en betydelig indikator på evnen virksomheten din har til omstilling og innovasjon?

Presentasjon fra Waterhole med Torger Reve

Presentasjon fra Waterhole med Torger Reve

Takk til alle som møtte på Waterhole i dag! Presentasjonen han holdt kan lastes ned her.

Oppsummering av året 2018!

Oppsummering av året 2018!

Vi ønsker å takke alle våre medlemmer og samarbeidspartnere for et godt 2018 ved å oppsummere noe av det året har inneholdt for vår del. 2018 har vært fylt med veldig stor aktivitet hos RNF. Vi opplever at vi har jobbet med viktige ting og vært synlig på mange arenaer.

Kompetanspluss: nye kurs planlegges for 2019

Kompetanspluss: nye kurs planlegges for 2019

KompetanseNorge lyser hvert år ut midler til gratis opplæring i arbeidslivet under paraplyen Kompetansepluss. RNF har sammen med Folkeuniversitetet Sør-Øst hatt samarbeid om kurs for medlemsbedriftene gjennom denne ordningen de siste ti årene. 

Ringeriksmagasinet #3 2018

Ringeriksmagasinet #3 2018

Et nytt Ringeriksmagasin er ute. Les om det nye Gledeshuset og deres bidrag til at byen vår er og blir en kulturby. Du kan også lese om Jørgen Watne Frydnes sitt arbeid med gjenreisningen av Utøya. Dette med mye mer finner du i i denne utgaven av Ringeriksmagasinet.

Presentasjon fra Waterhole Ringerike 21. November-Slik røper kroppsspråket deg

Presentasjon fra Waterhole Ringerike 21. November-Slik røper kroppsspråket deg

Non-verbal kommunikasjon er det ærligste vi kommuniserer og ubevisst kan du si nei med kroppsspråket selv om du egentlig mener ja. Kroppsspråket ditt avslører nemlig hva du egentlig tenker og føler. Når det du sier ikke står i forhold til hva du viser, er det kanskje ikke rart det kan oppstå misforståelser? Her får du presentasjonen fra denne samlingen.

Arbeidslivskriminalitet er en av vår tids største samfunnsutfordringer.

Arbeidslivskriminalitet er en av vår tids største samfunnsutfordringer.

Arbeidslivs kriminalitet er en av vår tids største samfunnsutfordringer. NHO Buskerud, LO Buskerud og EBA BTV inviterer i samarbeid med Skatt-Sør, Sør -Øst politidistrikt, Arbeidstilsynet og A-krimsenteret til konferanse. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie åpner konferansen.

Har du lyst til å være mentor for en student i Hønefoss?

Har du lyst til å være mentor for en student i Hønefoss?

Ringerike Næringsforening (RNF), den internasjonale yrkesorganisasjonen Rotary gjennom Rotaryklubbene i Ringerike og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ønsker å styrke kontakten og integrasjonen ytterligere mellom studentene i Hønefoss og arbeidslivet. For å forberede studentene på hva som venter dem etter fullførte studier lanserer vi nå et mentorprogram for bachelorstudentene ved USNs handelshøyskole i Hønefoss.

Les om vårt arbeid med sentrumsutvikling

Les om vårt arbeid med sentrumsutvikling

Sluttrapporten fra vårt forprosjekt om sentrumsutvikling kan lastes ned fra våre nettsider.

Masteroppgave om utvikling av Hønefoss by

Masteroppgave om utvikling av Hønefoss by

Etter årsmøtet vårt i april og planverkstedet til kommunen 19. juni, har mange etterspurt masteroppgaven det ble referert til, om fortetting og bokvalitet i Hønefoss. Nå kan du laste den ned her!

Ringeriksmagasinet #2 2018

Ringeriksmagasinet #2 2018

Her kan du blant annet lese om SOUR TO THE PEOPLE. Håndverksbakeren Neil Allsopp som behandler brøddeigene med respekt i mikrobakeriet i Hønefoss.

En aktiv uke for prosjektet vårt om sentrumsutvikling!

En aktiv uke for prosjektet vårt om sentrumsutvikling!

Denne uken har vi fått mye interesse rundt arbeidet vi har gjort med tanke på sentrumsutvikling. Tirsdag kveld presenterte vi funn for 80 tilhørere på kommunens første planverksted i forbindelse med ny byplan for Hønefoss, og i går kveld ble vi intervjuet på NRK Østafjells.

Faktaark om Ringeriksbanen

Faktaark om Ringeriksbanen

Det snakkes mye om Ringeriksbanen for tiden og det er mange meninger om hva som skjer. Derfor har Ringeriksregionen utarbeidet et faktaark om bane og vei, og du kan laste det ned her.

Er du gründer som vurderer kontorfellesskap?

Er du gründer som vurderer kontorfellesskap? Svar på undersøkelsen vår!

Ringerike Etablerersenter vurderer å legge til rette for et kontorfellesskap for gründere i Ringeriksregionen.

Nå kan du være med og påvirke byplanarbeidet!

Nå kan du være med og påvirke byplanarbeidet!

Byplanen for Hønefoss skal bidra til at byen vår utvikler seg til en attraktiv, levende, miljøvennlig by og kompakt by. En by der folk trives. Ringerike kommune inviterer derfor alle innbyggere og næringsdrivende til å delta i prosessen med å utvikle byplan for Hønefoss.

Presentasjon fra Waterhole: Nådeløs digitalisering

Presentasjon fra Waterhole: Nådeløs digitalisering

Gikk du glipp av Waterhole forrige gang? Eller tenkte du etterpå at du gjerne ville ha presentasjonen til Bente Sollid Storehaug? Her er den.

Fagbrev i produksjonsteknikk

Fagbrev i produksjonsteknikk - nye kurs starter nå

Kompetanseløft Ringerike er et samarbeid mellom RNF og Folkeuniversitetet. Målet er å øke kompetansen til de som er ansatt i de forskjellige bransjene. Kursene er forbeholdt ansatte i medlemsbedriftene i RNF. Nå arrangeres kurs i produksjonsteknikk.

Trenger ditt styre nye styremedlemmer?

NovaPRO ønsker flere kvinner i styrerommene

NovaPro har en oversikt over medlemmer som ønsker å være aktuell for styrer i Ringeriksregionen.

Nye personvernregler - hva betyr det for din bedrift?

Nye personvernregler - hva betyr det for din bedrift?

Advokatfirmaet Svensson Nøkleby holdt i dag et innlegg på Waterhole om GDPR som trer i kraft 25. mai i år og hva det betyr for din bedrift. Her kan du laste ned presentasjonen.

Ringerike får datasenter og 150 nye arbeidsplasser

Ringerike får Norges største datasenter

Et internasjonalt børsnotert selskap har signert en avtale med Ringeriks-Kraft om kraftforsyning til Norges hittil største datasenter.

Trainee Ringerike kull 4

Trainee Ringerike - nå starter vi snart rekruttering til kull 4!

Trainee Ringerike er et samarbeid mellom Ringerike Næringsforening, Høgskolen i Sør Øst Norge (HSN) og utvalgte bedrifter i Ringeriksregionen.

Ringeriksmagasinet #4 2017

Ringeriksmagasinet #4 2017

I denne utgaven av Ringerike kan du lese om hvordan optimismen i regionen vår nådde nye høyder da det ble klart at Ringeriksbanen og E16 var en av de store budsjettvinnerne for 2018.

Nå planlegges ny yrkesmesse på Sundvolden

Jobb- og yrkesmesse på Sundvolden Hotell 6. februar 2018

Det nærmer seg igjen tiden for den årlige jobb- og yrkesmessen. Meld på din bedrift allerede i dag!

Kompetanseløft Ringerike - nye kurs 2017

Kompetanseløft - fortsatt ledige plasser

Ringerike næringsforening har i samarbeid med Folkeuniversitetet fått tildelt midler gjennom Kompetanseplussprogrammet til opplæring av ansatte i medlemsbedriftene.

Ringeriksmagasinet #3 2017

Ringeriksmagasinet #3 2017

I denne utgaven av Ringerike kan du lese om familien som flyttet fra New York til Ringerike - og som kombinerer potetdyrking med toppjobb i UD

Ringeriksmagasinet #2 2017

Ringeriksmagasinet #2 2017

I denne utgaven av Ringerike kan du lese om hvordan kjøkkensjefen på Sundvolden Hotel jakter på "smaken av Ringerike".

Byutvikling: spennende utvikling i Fredrikstad

Byutvikling: inspirasjon fra Fredrikstad

Stine Ferguson, sentrumsleder i Fredrikstad, var nylig i Hønefoss for å fortelle hva de har jobbet med de siste årene. Hvordan klarte de å snu trenden og gå fra tomme vinduer og stor frustrasjon til en levende by som vant Statens 'attraktiv by' pris?

Ny eiendomsportal for Ringerike!

Ny eiendomsportal for næringsmuligheter i regionen

Har du næringseiendom til salgs eller utleie? Vi tilbyr nå gratis annonsering!

Ringeriksmagasinet #1 2017

Last ned Ringeriksmagasinet #1 2017

I denne utgaven av Ringerike kan du lese om hvilke muligheter Ringeriksbanen som skal stå ferdig i 2024 gir regionen vår. Møt også familien som valgte å flytte fra California til Ringerike.

Ringeriksmagasinet #4 2016

Last ned Ringeriksmagasinet #4 2016

I denne utgaven av Ringerike kan du blant annet lese om Andreas Viestad som spiller inn nye episoder av de populære matprogrammene "En bit av Norge" og bringer eldgamle Ringeriksmat-tradisjoner frem i lyset.

Dialogmøter - Næringslivet og Ringerike Kommune samarbeider

Dialogmøter - Næringslivet og Ringerike Kommune samarbeider

RNF og Ringerike kommune er enig om å etablere en fast og regulær samarbeidsarena kalt dialogmøter. Hensikten med denne møteplassen er først og fremst at partene skal bidra til felles forståelse og utveksling av informasjon.

Inspirasjon og påfyll på Gründerkonferansen

Inspirasjon og påfyll på Gründerkonferansen

Møt nasjonale og inspirerende foredragsholdere på årets Gründerkonferanse 24. november 2016. Arrangementet er åpen for gründere og andre næringsdrivende.

Hva er utsiktene for norsk økonomi fremover?

Hva er utsiktene for norsk økonomi fremover?

På Waterhole Ringerike 9. november foredrar Elisabeth Holvik, sjefsøkonom i Sparebank 1 Gruppen om fremtidsutsiktene til norsk økonomi.

Selvgående busser til Ringerike

Selvgående busser til Ringerike

Ringerike kommune og Kartverket har tatt initiativ til et forprosjekt for selvgående busser, og inviterer til frokostseminar 28. oktober i forbindelse med Kartverkets www.hack4.no. Under hele hack4no blir det mulig å få en demonstrasjon av bussen.

Kuben vant RNFs næringspris for 2016

Kuben vant RNFs næringspris for 2016

Vi gratulerer Kuben senter med årets næringspris for 2016!

Velkommen til Ringerikskonferansen 2016

Velkommen til Ringerikskonferansen 2016

Torsdag 20. oktober har vi gleden av å ønske foredragsholdere, deltakere, sponsorer og alle gode hjelpere til årets Ringerikskonferanse. Vi gleder oss over stor interesse for konferansen også i år, og håper at dagen vil svare til alles forventninger.

Innovasjonsdagen og #hack4no

Innovasjonsdagen og #hack4no

Bli mer innovativ! Møt andre innovative mennesker! Har du en god idè? Innovasjonsløftdagen 2016 arrangeres for første gang i samarbeider med Kartverket slik at det henger sammen med hackathonet #hack4no".

TV-aksjon 2016 og ringedugnad - sammen får vi hjelpen helt frem.

TV-aksjon 2016 og ringedugnad - sammen får vi hjelpen helt frem.

Årets TV-aksjon og Røde Kors skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden, sivile rammet av krig og konflikt. I Ringeriksregionen arrangeres det ringedugnad 17. oktober.

Seminar om bærekraftig bygging

Seminar om bærekraftig bygging

Torsdag 13. oktober inviterer Viken Skog med samarbeidspartnere til seminaret "Bærekraftig byggeri i Hønefoss".

Duplicate of Ringeriksmagasinet #3 2016

Last ned Ringeriksmagasinet #3 2016

I denne utgaven av Ringerike blir du blant annet bedre kjent med Christen Sveaas og Kistefos - Museet.

Kunnskap til lunsj på forskningsdagen på Ringerike

Kunnskap til lunsj på forskningsdagen på Ringerike

Vi tilbyr deg kunnskap til lunsj under forskningsdagene på Ringerike torsdag 22. september. Tema er "Motivert for innovasjon?" der arbeidsmotivasjon og innovasjon er på dagsorden.

Buskerudbenken besøkte Kartverket og næringslivet på Ringerike

Buskerudbenken besøkte Kartverket og næringslivet på Ringerike

Et førtitalls RNF medlemmer, kommunepolitikere og representanter fra kommuneadministrasjonen var til stede på Kartverket da våre stortingspolitikere gjestet Ringerike på det årlige dialogmøte med regionens næringsliv.

Ringerikskonferansen 20. oktober 2016

Ringerikskonferansen 20. oktober 2016

Programmet for årets Ringerikskonferansen spikres i disse dager, og vi er sterke i troen på at også årets Ringerikskonferanse vil oppleves å svare til forventningene i forhold til det paradigmeskiftet vi står overfor i Ringeriksregionen.

Møt Buskerudbenken 19. september

Møt Buskerudbenken 19. september

Vi er glade for igjen ønske Buskeruds stortingspolitikere velkommen til Ringeriksregionen. Som RNF-medlem får du mulighet til å møte og føre en dialog med våre stortingspolitikere på Buskerudbenken. I år er Kartverket vertskap.

Kurstilbud for ansatte i RNFs medlemsbedrifter

Kurstilbud for ansatte i RNFs medlemsbedrifter

Vi tilbyr igjen ansatte i våre medlemsbedrifter kurs innen butikkfaget og norsk. Kursene arrangeres i samarbeid med Folkeuniversitetet og er en del av Kompetanseløft Ringerike.

Inspirasjonsseminar: Matproduksjon i Buskerud

Inspirasjonsseminar: Matproduksjon i Buskerud

Mat med særpreg - volum og nisje - og «Det grønne skiftet» gir muligheter. Det inviteres til inspirasjonseminar hvor spørsmålet er "Kan vi sammen bygge en plattform som viser mangfold, muligheter og bærekraft for matproduksjon i Buskerud?"

Gründerkafe - bli oppdatert på sosiale medier

Gründerkafe - bli oppdatert på sosiale medier

Gründerkafe er en fellesbetegnelse for møteplasser for etablerere, nyoppstartede foretak og RNF medlemmer. Høsten første gründerkafe tar for seg status og trender i sosiale medier.

Ringeriksmagasinet #2 2016

Last ned Ringeriksmagasinet #2 2016

Under Øst-Vest konferansen 2016 i mars lovte Erna Solberg å starte byggingen av Ringeriksbanen i 2019 og at togpassasjerene kunne kjøpe billetter til første avgang for det nye InterCity-toget allerede fem år senere.

Vei og bane i Ringeriksregionen

Vei og bane i Ringeriksregionen

Vi mener det ikke lenger er noen grunn til å tvile på at Ringeriksbanen og firefelts E16 mellom Sandvika og Hønefoss blir realisert. De aller fleste av våre samferdsels- og infrastrukturprosjekter er i god og positiv fremdrift og utvikling.

Gründerkonferansen 2016 arrangeres på Ringerike

Gründerkonferansen 2016 arrangeres på Ringerike

24. november arrangerer etablererkontorene i Buskerud årets Gründerkonferanse i Buskerud på Klækken Hotell. RNF Ringerike EtablererSenter er godt involvert i denne konferansen og er teknisk arrangør. Program blir lagt ut når det er klart.

Gårdeiere og varehandel samlet til felles møter

Gårdeiere og varehandel samlet til felles møter

Gårdeiergruppen og varehandelen har for første gang vært samlet til felles møte med felles agenda i Næringslivets Hus. På agendaen har stått sukesskriterier for å lykkes og dialogmøte med Ringerike Kommune.

Midtsommer i Hønefoss

Midtsommer i Hønefoss

Sommer, ferietid og midtsommerfeiring i Hønefoss sentrum.

Flere kursmidler til Ringeriksbedrifter

Flere kursmidler til Ringeriksbedrifter

Det er gledelig at RNF sammen med Folkeuniversitetet igjen har fått innvilget søknad om kurs til ansatte i våre medlemsbedrifter. Midlene kommer fra såkalte BKA-midler, hvor målet er å øke kompetansen til ansatte i privat- og offentlig sektor.