RNF Handel Gavekort

RNF Handel er en sammenslutning av de fleste butikkene i Hønefoss sentrum og nordenden av byen, og de har en felles gavekortordning.

Bannerbilde: Oda Hveem

RNF Handel Gavekort er en felles gavekortordning som gir valgmuligheter og fleksibilitet for mottakeren. De kan brukes  i Sentrumsbutikkene, på Kuben og butikkene i Hønefoss Nord.

Gavekortordning beholder kunden i Hønefoss og sørger lokal handel. Med andre ord vinn-vinn for kundene, butikkene og lokalsamfunnet. Mange lokale bedrifter gir bort gavekortene til sine ansatte ved spesielle anledninger, men vi ser også en økende grad av salg av gavekortet til privatmarkedet.

Gavekortene fås kjøpt hos Sparebank 1 Ringerike Hadeland

RNF Handels gavekort finnes i to valører; kr 200 og kr 500. Kortene legges i et omslag sammen med en butikkoversikt.