Viktig samarbeid om utvikling av Hønefoss sentrum

Stine Ferguson fra Fredrikstad holdt et inspirerende innlegg for oss i juni 2017, og vi har nå rigget et prosjekt etter deres prinsipper. Hovedmomentene er at vi må få til et samarbeid mellom sentrale aktører i byen (gårdeiere, kommune og næringsdrivende), og vi må fjerne synsing om hva byen er og skal bli - og få opp fakta som kan brukes som beslutningsgrunnlag.

Vi tror på at alt henger sammen med alt. En gang i fremtiden skal vi få ny vei og bane, vi forventer stor vekst i regionen og det er mange som snuser på Ringerike for tiden. Men hvis vi som region ikke kan tilby et attraktivt bysentrum, tror vi at vi stadig vil tape i konkurransen mot andre byer og tettsteder på det sentrale Østland. For at privatpersoner og bedrifter skal ønske å etablere seg her, må vi ha en levende by med et spennende innhold. Derfor ser vi det som helt naturlig at vi som næringsforening engasjerer oss i byutviklingen. Vi er ikke byplanleggere, men vi kan forstå noe om marked, målgrupper og behov. Vi kan grave litt dypere i hvilke mekanismer som er i sving når man velger hvor man skal handle, gå ut og spise, jobbe og bo, og hva folk savner i dag. Får vi klarhet i dette, mener vi at det vil være gode innspill å ta med seg i arbeidet med byplanen, og i andre diskusjoner for en by og en region i vekst. 

I disse dager er vi i full gang med datainnsamlingen. Vi har gjennomført en rekke dybdeintervjuer hvor vi snakker med 'alle som driver med by' for å få opp viktige momenter for det videre arbeidet. Vi arrangerte også fokusgrupper 8. februar, hvor 24 engasjerte innbyggere fikk si sin mening om bolig & infrastruktur, handel & uteliv og kultur & arrangementer. En veldig spennende kveld! Dette vil vi ta med oss inn i arbeidet med analyser om befolkningens behov og handlevaner. Vi har også fått opp tellere på Søndre torg, slik at vi kan måle trafikk og etter hvert danne oss et bilde av når det er mange i byen, hvilke arrangementer og tiltak som trekker folk, osv.

Vi har nå også avsluttet den kvantitative undersøkelsene våre og presenterte resultatene for prosjektgruppen denne uken. Etter påske reiser vi til Fredrikstad, og så skal vi ta med oss all god innsikt i det videre arbeidet.

Du kan lese mer om prosjektet her: Prosjektbeskrivelse