Styret

Styret i Ringerike Næringsforening, valgt på årsmøte 2016

Guri Sætrang Thomassen

Guri Sætrang Thomassen

Styremedlem

Send e-post 404 04 561