Strategi

RNF - av næringslivet, for næringslivet.

Strategi
Foto: Tom Sverre Karlsen

Ringerike Næringsforening er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i
Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige.

Last ned vår strategiplan 2014 - 2016